Förbjudna giftiga kemikalier hos gravida kvinnor
Förbjudna giftiga kemikalier fanns hos 100 procent av de amerikanska gravida kvinnorna, visar en ny studie. (Foto: Tim Sloan/AFP)


Amerikanska forskare har funnit skadliga kemikalier, varav många varit förbjudna sedan flera år, hos 100 procent av de blivande mödrarna som deltog i en studie.

Forskaren Tracey J. Woodruff vid University of California i San Fransisco, har tillsammans med sina forskarkollegor undersökt 268 gravida kvinnor. De fann giftiga kemikalier hos 99 till 100 procent av kvinnorna.

I studien analyserades 163 kemiska analyser i 12 olika kemiska klasser.

Ämnen som uppmättes var bland annat PCB (polyklorerade bifenyler), bekämpningsmedel, PFC (perfluorkolväten), fenoler, PBDE (Polybromerade difenyletrar), ftalater, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och PAH (Polyklorerade bifenyler) perklorat.

Samtliga  kemikalier är  kända för att ge skadliga effekter på människans biologi. Studien har publicerades i tidskriften Environmental Health Perspectives,

Många av kemikalierna har varit förbjudna i flera decennier och har visat sig kunna orsaka neurologiska skador, fertilitesproblem, hormonrubbningar och cancer.

Ftalalter är hormonstörande
ämnen som används som används bland annat i hygienprodukter, läkemedel, solkrämer och skönhetsmedel.

Ett par andra bovar är perklorat som används vid tillverkning av  krockkuddar och PBDE används som flamskyddsmedel.

Tips för dig som vill skydda dig från giftiga kemikalier

*Använd hudvårdsprodukter som är tillverkade av naturliga ämnen.

*Undvik mat som innehåller tillsatser.

*Var uppmärksam på ämnen i hemmet. Många farliga kemikalier används i byggnadsmaterial och färger men också i hög grad i vardagsprodukter såsom rengöringsmedel, plast, möbler, leksaker, kosmetika och förpackningar.

* Undvik att tillaga mat i stekpannor med så kallad non-stick-beläggning. Man kan få i sig små mängder av plasten som kan innehålla cancerogena ämnen.

* Använd tvättmedel och sköljmedel utan skadliga ämnen – det finns alternativ, fråga i din butik.

Källa: Natural News