Förarstödsystem för äldre bilförare tas fram
Foto: VTI/Hejdlösa Bilder


När sinnena försvagas kan det vara svårt att köra bil säkert. Testresultat visar att äldre oftast inser sina begränsningar och bedömer sin körförmåga rätt, medan en stor grupp äldre också visar sig överskatta sin förmåga. Ett projekt arbetar med att ta fram hjälpsystem för seniorer vid ratten.

Safemove, som är ett samarbetsprojekt mellan flera företag och organisationer i Sverige och Frankrike, har via forskare samlat in en stor mängd data med hjälp av 3 000 enkäter, tester på väg, kognitiva undersökningar, simulatorbaserade tester och träning med människor som är 70 år eller äldre.

En delrapport om tester i verklig trafik visar att de brister som fanns handlar om anpassning av fart och brist på uppmärksamhet, bland annat i korsningar. Gruppen som överskattar sin förmåga inser inte att de själva kör för fort utan lägger problemet på andra trafikanter.

Några av resultaten visar att äldre vill köra bil längre upp i åldrarna och sällan har funderingar på att sluta köra. De flesta använder bilen regelbundet men undviker vissa situationer, som exempelvis körning i mörker, dåligt väder och okända miljöer.

Fakta: VTI
Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt forskningsinstitut inom transportsektorn.

– Med hjälp av olika former av träning och stödsystem i bilen skulle man kunna hjälpa den här gruppen, säger Tania Dukic Willstrand forskare på VTI i ett pressmeddelande.

I projektet görs en översyn av förarstödssystem för äldre i samarbete med Volvo Cars. Det har visat sig att äldre bland annat efterfrågar hjälp med påminnelser om hastighetsbegränsningar.

Exempel på tänkbara stödsystem är hjälp med anpassning av fart, hjälp vid filbyten, support vid korsningar, cirkulationsplatser och påfarter, samt varningssystem vid vänstersvängar.

– En sak som vi rekommenderar är att äldre byter till bilar som har automatväxel, för att helt kunna ägna uppmärksamheten åt trafiken, säger Tania Dukic Willstrand.