Förändringar i solens aktivitet förbryllar forskarna
Solens fläckar blir allt färre, visar nya studer. Denna bild är från 23 oktober 2003 och uppvisar två mycket stora solfläckar. (Foto: AFP)


Man brukar tala om att även solen har sina fläckar men nu har astronomerna upptäckt att de fläckar som normalt brukar ses är försvunna och att solens aktivitet är onormalt låg, något som förbryllat experterna.

Bilder tagna från rymden på solen, har visat märkliga upptäckter som satt myror i huvudet på experterna vid astronomernas sammankomst ”National Astronomy Meeting” i Storbritannien, rapporterade BBC nyligen.

Solens aktivitet följer normalt en elvaårscykel. När solen når sin aktivitetstopp strålar den ut en kokande atmosfär bestående av flammor och stora mängder av mycket het gas som syns som mörka fläckar i solen (solfläckar). Höga aktivitetsperioder följs av lugnare perioder.

Förra året förväntades en upphettning efter en ganska lugn period. Men i stället slogs rekord med de stillsammaste solvindarna på 50 år, den lägsta utsändningen av radiovågor på 55 år och den minsta solfläcksaktiviteten på hundra år.

Enligt professor Louise Hara vid University College London, är det oklart varför detta händer nu när solen förväntas bli mer aktiv igen. Hon menar att det pågår en debatt mellan experter om olika uppfattningar om vilken period solen är på väg in.

Detta har resulterat i att en del människor tror att nedkylning skulle kunna kompensera för effekterna av klimatförändringar.

Enligt professor Mike Lockwood vid universitetet i Southampton är den här synen på fenomenet alldeles för enkel.

– Jag önskar att solen skulle komma till vår hjälp men tyvärr så är det inte fallet, säger han till BBC.

Professor Lockwood var en av de första forskare som upptäckte att solens aktivitet gradvis har minskat sedan 1985, trots att den globala temperaturen fortsatt att stiga.

– Om solens avtagande effekt skulle ha haft en kylande effekt så skulle vi ha upptäckt det redan nu.

Information från trädstammar och iskärnor tyder på att solen lugnar ner sig efter en ovanligt hög aktivitetsnivå.

Professor Lockwood anser att på samma sätt som solen har en cykel på elva år, finns det hos solen en underliggande oscillation eller svängningsrörelse som varar i hundratals år.

Han menar att solen 1985 nådde en toppnivå av aktivitet i denna långa tidscykel och att perioden med den lägsta aktiviteten inträffade mellan 1645 och 1715, en period då solfläckarna blev mycket sällsynta. Perioden kallas för Maunder Minimum efter astromen Edward W. Maunder (1851–1928) som studerade förändringar hos solfläckar.

Maunder Minimum inträffade under den period då Europa hade mycket kallt väder, med kalla långa vintrar, som kallas för ”Lilla istiden”.

– Vi återgår till en medelnivå efter att solen har nått sin tioprocentiga toppnivå säger professor Lockwood, och tillägger:

– Vi kan förvänta oss att det kommer att dröja mer än 100 år innan solen går ner till sin lägsta nivå.

Han tillägger att den nuvarande försvagningen av solens ljusstyrka inte kommer att minska den stigande globala temperaturen som många experter tror är orsakad av förbränning av fossila bränslen, en åsikt som långt ifrån alla experter delar.

– Vad vi ser hända nu har ett samband med den globala temperaturökningen, inte att solen kommer till vår hjälp, tror Lockwood.

Data från FN:s Internationella klimatpanel (IPCC), visar att den globala medeltemperaturen har stigit med cirka 0,7 grader Celsius sedan början av 20-talet.

Enligt IPCC kommer vår värld att fortsätta bli allt varmare, temperaturen förväntas stiga mellan 1,8 och 4 grader i slutet av århundradet.

Ingen vet hur dessa flera hundra år långa perioder med tilltagande och avtagande av solens kraft fungerar. Men astronomer har nu möjlighet att med teleskop kunna studera solen i detalj.

Denna nuvarande lugna perioden av solaktivitet ger astronomerna ett unikt tillfälle, menar professor Richard Harrison vid Rutherford Appleton Laboratory i Oxfordshire.

– Detta är mycket spännande eftersom vi astronomer aldrig har sett något liknande förut i vår livstid, sade Harrison till BBC och tillade:

–Vi har rymdfarkoster där uppe för att studera solen in i minsta detalj. Med de här teleskopen kan vi studera detta minimum av verksamhet på ett sätt som vi inte kunde ha gjort tidigare.