Förändrat klimat ett stort hälsohot
Två pojkar vadar genom byn Bacabal i Brasilien den 15 maj där floden Mearim svämmade över. Drygt en miljon människor förlorade sina hem efter häftiga skyfall som orsakade stora översvämningar i staten Maranhao i Brasilien. (Foto: Antonio Scorza/AFP/Topshots)


En ny brittisk forskningsrapport konstaterar att vårt förändrade klimat är det största hotet mot människors hälsa. Flera förödande konsekvenser som klimatförändringar utgör för vår hälsa belyses i rapporten och forskarna hoppas på att alla berörda parter i världen agerar.

I den ansedda brittiska tidskriften The Lancet presenterar forskarlaget rapporten ”Managing the health effects of climate change”, som belyser hur klimatförändringarna påverkar människors hälsa. Rapporten är ett samarbete mellan tidskriften The Lancet och University College London.

Det är ett mörkt scenario som målas fram. Stigande temperaturökningar på jorden kommer att medföra ett förändrat mönster för spridningen av infektioner och insektsburna sjukdomar. Forskarna tror att sjukdomar som denguefeber och malaria kommer att öka.

Extrem hetta kommer att öka dödsfallen. De som kommer att dabbas hårdast är främst äldre och människor med redan svag hälsa. Vatten – och matförsörjningen kan påverkas med svält och diarrésjukdomar som följd.

Vi kommer också att få se en ökning av extrema väderfenomen, översvämningar och cykloner. Det kommer att påverka framför allt de fattiga människorna som bor i undermåliga bostäder som inte står emot påfrestningar från stormar och översvämningar.

I klimatförändringarnas spår kan folkomflyttningar följa, vilket riskerar att medföra ökad politisk oro och sociala problem i de drabbade områdena.

Forskarna ger förslag till en rad åtgärder, varav en är att större insatser behövs för att minska fattigdomen. Rapporten framhåller också betydelsen av att så många som möjligt agerar i klimat-och hälsofrågor, vilket innefattar bland annat experter, forskare, organisationer, politiker, och universitet världen över.