Förändrad humor kan vara tidigt tecken på demens
Om sinnet för humor förmörkas med åren kan det vara ett tecken på en annalkande demenssjukdom, visar ny forskning. (Foto: Allison Joyce/Getty Images)


Att skratt kan vara ett tecken på hälsa är ingen hemlighet. Och visst stämmer det i många fall, men inte alltid. Ny forskning visar att när sinnet för humor förändras kan det istället vara ett tidigt tecken på demens, rapporterar Medical News Today.

Forskare vid University College London har upptäckt att människor med vissa former av demens ofta får förändrad humor många år innan sjukdomen bryter ut. I undersökningen tillfrågades familj och vänner om personens humor förändrats under de senaste 15 åren, långt innan sjukdomen bröt ut.

Det visade sig att personer med frontallobsdemens ofta utvecklade en mörkare humor med åren. Forskarna upptäckte också att ett förändrat sinne för humor kunde vara ett tidigt tecken på Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste formen av demens idag.

Personer med frontallobsdemens skrattade i högre grad åt olämpliga saker, sådant som människor normalt inte skrattar åt, till exempel en skällande hund eller åt tragiska händelser i sitt liv eller på tv. Undersökningen visade också att varken de med frontallobsdemens eller Alzheimers var särskilt roade av satirisk eller absurd humor, utan föredrog så kallad slapstick-humor. Exempel på sådan humor är den brittiske karaktären ”Mr Bean”.

Familj och vänner uppmärksammade förändringarna i humor åtminstone nio år innan sjukdomen bröt ut, vilket visar på att tidiga förändringar kan vara tecken på både Alzheimers och frontallobsdemens.

Forskningsteamet menar att deras upptäckt kan leda till säkrare diagnos för såväl Alzheimers som frontallobsdemens på ett tidigt stadium.

Camilla Clark, läkare och ledare för undersökningen säger i rapporten att ”förändringar i personlighet och beteende inte bara ska vara en varningsklocka, utan läkare själva behöver vara mer uppmärksamma på att dessa symtom kan vara tidiga tecken på demens”.

Källa: medicalnewstoday.com