Föräldrar varnar för Gardasil
Enligt Gardasils svenska informationssida har vaccinet godkänts i mer än 100 länder och lanserats i 75 av dessa. I Sverige har cirka 100 000 flickor vaccinerats med Gardasil fram tills juni 2010. (Foto: Sanofi Pasteur MSD/AFP)


Trots att tusentals flickor vittnat om svåra biverkningar och skador till följd av att ha injicerats med Gardasil fortsätter företaget Merck & Co, Inc. att tillverka och sprida sitt vaccin som sägs skydda mot livmoderhalscancer. Nu varnar drabbade flickors föräldrar för vaccinet på egna hemsidor.

Amerikanska mat- och läkemedelsdepartementet ”Food and Drug Administration” (FDA) godkände Gardasil på den amerikanska marknaden 2006, och i februari 2009 hade mer än 40 miljoner doser av vaccinet administrerats över hela världen, rapporterar tidskriften Natural News.

Ny studie: ovaccinerade barn är friskare

Gardasil är ett vaccin som ska förebygga livmoderhalscancer som orsakats av humant papillomvirus (HPV). Viruset sprids via sexuell kontakt eller hudkontakt.

Enligt internetsidan ”Sanningen om Gardasil”, lider tusentals unga flickor som fått en till tre injektioner av vaccinet, ofta av extrema biverkningar i form av krampanfall, stroke, autoimmuna sjukdomar, kronisk trötthet, håravfall, huvudvärk, smärtor i hjärtat, muskelsvaghet, störningar i menstruationscykeln, syn- och hörselnedsättning och även förlamning, bara för att nämna några biverkningar. Det ska också ha förekommit dödsfall i samband med vaccinet.

Initiativtagaren till den amerikanska hemsidan är Marian Greene, mamma till ett barn som skadats av vaccinet. Hon hoppas att hemsidan ska hjälpa till att öka medvetenheten om farorna med Gardasil, och vacciner i allmänhet. Genom att dela erfarenheter och nyheter om skador som orsakats av vaccinet, hoppas Greene att vaccinet så småningom kommer att försvinna från marknaden.

Engagerade föräldrar i många länder

Läkemedelsföretaget Merck fortsätter att rekommendera vaccinet – nu även till unga pojkar. Företaget hoppas också  att nå ut till utvecklingsländer med hjälp av nya kampanjer, skriver Natural News.

Även i Sverige har föräldrar engagerat sig. Ann-Britt Axelsdotter i Göteborg har skapat nätsidan ”Mammor mot Gardasil”. Det var sedan hon fått ett reklamutskick i brevlådan som erbjöd Gardasil till hennes tonårsdotter som hennes engagemang tog fart. Även i andra länder i Europa har föräldrar börjat agera.

– Det finns engagerade föräldrar också i Holland, Storbritannien och Australien som vill ge djupare information om vaccinet och vad det innehåller, förklarar Ann-Britt Axelsdotter för Epoch Times.

Ann-Britt Axelsdotter är oroad över att man låtit godkänna ett vaccin som inte har testats ordentligt och som visat sig ha gett många biverkningar hos de flickor runtom i världen som redan vaccinerats.

– För övrigt finns det inga studier som kan tala för hur länge vaccinet är verksamt, vilket gör att flickor måste ha så kallad ”booster”-vaccinering innan tonåren är slut. Är du redan smittad av HPV så ökar risken att få livmoderhalscancer om du tar vaccinet.

Honungsbakterier kan komma att ersätta antibiotika

Kritisk mot lobbyismen

Hon förklarar att de moderna vaccinen är uppbyggda av så kallade rekombinant DNA vilket innebär att substanser i vaccinen kan penetrera blod- och hjärnbarriären och orsaka grava skador. HPV-vaccinen är inte heller testade för att se om de är cancerogena vilket i sig föranleder till ännu mera oro för framtida biverkningar.

Ann-Britt Axelsdotter är kritisk till det sätt som HPV-vaccinet snabbt sprids runt om i västvärlden.

– Det har skett genom en oerhörd lobbyism från läkemedelsbolagens sida i samtliga länder, där man antagit att vaccinet ska ingå i det ordinarie barnvaccinationsprogrammet, så också i Sverige.

Onödiga

Dessutom anser hon att de dyra vaccinen är onödiga.

– HPV-vaccinen är de hittills dyrast framtagna vaccinen och tester visar att de flesta HPV-infektioner läker ut av sig själv och att vaccinet innebär risker, enligt läkemedelsbolagens samordnande forskare Diane Harper, säger Ann-Britt Axelsdotter.

HPV-vaccinen som finns tillgängliga i Sverige är Gardasil från Sanofi Pasteur MSD och Cervarix från Glaxo Smith Kline.

Flickor i Sverige i åldrarna 9-12 år skulle ha fått HPV-vaccin med början i januari 2010 men för närvarande pågår en tvist mellan läkemedelsföretagen Sanofi Pasteur MSD (återförsäljare för amerikanska Merck) och Glaxo Smith Kline gällande upphandlingen av vilket vaccin som skall ges, förklarar Ann-Britt Axelsdotter.

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri