Föräldrar till drabbade barn i mjölkskandalen tystas ned
(Foto: AFP/Frederic J. Brown)


Föräldrar vars barn drabbats av melamin i mjölkprodukterna i Kina klagar över att de förtrycks av myndigheterna när de via advokater försökt att ställa de ansvariga bakom mjölkskandalen inför rätta.  

Många föräldrar hävdar att myndigheterna bevakar dem för att hindra dem från att tala med advokater eller journalister. 

En förälder från staden Daqing sade till Radio Free Asia att dennes ”telefon är bevakad nu, så säg inget obetänksamt”.

Myndigheterna har gripit ett dussintal ansvariga bakom mjölkskandalen. Men efter detta har regeringen inte tillkännagivit något resultat av förundersökningen och inte heller har man gett någon förklaring varför melaminet har hamnat i mjölkprodukterna. 

Lokala myndigheter i Henanprovinsen har övat påtryckningar mot advokater som varit involverade i föräldrars kamp att ställa de ansvariga till svars. 

Många kritiker hävdar att varför ingenting händer beror på Kinas informationsblockad och att det är som om mörkläggningen av sars-utbrottet spelas upp igen. Flera medier i väst har också rapporterat att mjölkskandalen varit ett faktum redan flera månader innan OS. Man mörklade detta för att inte störa ett framgångsrikt OS.

Radio Free Asia rapporterar också att Kinas statliga tv-kanal CCTV ämnade sända ett talk-showprogram med titeln ”Sanningen bakom mjölken” den 12 oktober. Men i sista stund ändrades det så att ett annat program sändes. CCTV gick senare ut och sade att det berodde på ett tekniskt fel. Tidningen Beijing Evening avfärdar att det skulle berott på ett tekniskt fel, då sådana sällan inträffar. 

Ma Xiaoming, tidigare reporter för Sha’anxis provinsiella tv-station, sade att regimen inte vill att medier pratar för mycket om denna händelse. ”Det finns vissa gränser för hur mycket och hur djupt man kan rapportera om händelsen. Om det finns saker i nyhetsrapporteringen som går bortom regimens tolerans så är det inte tillåtet.” 

Flera föräldrar har hittat mjölkprodukter med misstänkt melamin i som fortfarande säljs i Wuhan. Men när de påtalat detta för myndigheterna har de mötts av motstånd och bortförklaringar. En förälder lade ut information om mjölkskandalen och testresultat av några av de drabbade barnen på internet. Men efter ett tag var allt borttaget och webbsidan gick därefter inte att besöka. 

I Kina har minst fyra barn dött av njursten efter att de fått i sig melaminförgiftad bröstmjölksersättning. Omkring 53 000 har insjuknat, varav 13 000 så pass allvarligt att de varit i behov av sjukhusvård.