Föräldrar kan skydda barnen från alkohol
För att skydda sina barn från en riskfylld konsumtion är det viktigt som förälder att stärka sin relation med barnen och inte hjälpa dem att få tag på alkohol (Foto: Jessica Gow/Pressens bild/AFP)


Ungdomar med hög alkoholkonsumtion får ofta problem med hälsa, skola, föräldrar och vänner. Bästa sättet att hjälpa barnen att våga stå emot grupptrycket att dricka alkohol, är att som förälder ha en nära relation och hålla koll på barnen, visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Det är en prövande tid för föräldrar när familjens 13-åring tjatar på att få vara ute längre på kvällarna med kompisarna. Det är då viktigt att vara närvarande och engagerad i barnets värld och skydda mot grupptrycket.

Enligt Anna-Karin Danielsson vid institutionen för folkhälsovetenskap, löper unga som dras med ut av kompisar, röker och har tillgång till alkohol, kanske genom föräldrarna, stor risk att börja dricka stora mängder alkohol i sena tonåren.

– Insatser som fokuserar på att stärka barn-föräldrarelationen och att föräldrar inte hjälper sina tonåringar att få tag på alkohol kan visa sig effektiva för att begränsa riskfylld konsumtion bland unga. Föräldrarna har också en viktig roll att spela när det gäller att lära unga att stå emot grupptrycket att dricka, säger Anna-Karin Danielsson i ett pressmeddelande.

Mellan 2001 och 2006 har hon följt 1200 skolungdomar i 13-19 års ålder, och undersökt vilka skyddsfaktorer och riskfaktorer det finns när det gäller hög alkoholkonsumtion.

Anna-Karin Danielsson såg att ungdomar med riskbeteenden i tidiga tonår snabbt bör fångas upp för att undvika att de dras in i framtida problem. Forskaren betonar här föräldrarnas viktiga och kanske avgörande roll:

– Men pojkar och flickor är lite olika. Risken för hög alkoholkonsumtion bland pojkar som röker och har kompisar som dricker minskas avsevärt när föräldrar håller koll på vad tonåringen gör och med vem. För flickor i riskzonen är det framförallt viktigt med en känslomässigt stabil och nära relation mellan barn och förälder för att det ska ha en skyddande effekt, säger Anna-Karin Danielsson.

Hon har också undersökt ungdomars alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem i 23 europeiska länder. Resultatet visade att det är lika vanligt att både flickor och pojkar dricker stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle i de nordiska länderna och Storbritannien. I övriga länder är det pojkarna som dricker mer och har fler alkoholrelaterade problem än flickor.

– 16-åriga flickor i de nordiska länderna och Storbritannien intensivkonsumerar alkohol, det vill säga dricker minst 5 drinkar i rad vid samma tillfälle, i samma utsträckning som pojkar. Vi ser också att detta drickande är starkt relaterat till problem såsom slagsmål, olyckor, och oönskade sexuella relationer, säger Anna-Karin Danielsson.

Hon vill se förebyggande insatser för hela ungdomsgruppen men också riktade insatser mot de med högst alkoholkonsumtion. Det är också viktigt att inte glömma bort de ungdomar som inte har stöd av sina föräldrar.

En forskningsgenomgång som utfördes förra året av Statens folkhälsoinstitut (FHI), visade att barn som tillåts dricka alkohol tillsammans med sina föräldrar dricker mer alkohol på sikt.

Även annan forskning visar att strikta regler och normer i hemmet vad gäller alkohol gör att ungdomar börjar dricka vid senare ålder, dricker mindre och att de mindre ofta utvecklar ett problematiskt alkoholdrickande, enligt FHI.