För tidigt födda barn löper ökad risk för framtida psykisk sjukdom
Det kan vara de utvecklingsneurologiska avvikelser som återfinns hos för tidigt födda barn som kan förklara den psykiska sårbarheten senare i livet, enligt forskarna bakom den nya studien. (Foto: AFP/Didier Pallages)


Barn som föds för tidigt löper en ökad risk för att drabbas av psykiska besvär senare i livet, visar en studie vid Karolinska Institutet och King’s College London.

En fullgången graviditet varar normalt från 37 till 41 veckor. Ungefär 6 procent av alla barn föds för tidigt varje år i Sverige. Barn som föds före graviditetsvecka 32 får en tuff start i livet. Barnets organ är inte fullt utvecklade och barnet behöver hjälp för att klara av livsviktiga funktioner direkt efter förlossningen. De flesta barn utvecklas dock normalt under uppväxten.

Det är sedan tidigare forskning känt att det finns samband mellan för tidig födsel och ökad risk för schizofreni. Det här är den första studien där man även tittat på andra psykiska sjukdomstillstånd.

Forskarna granskade data från närmare 1,5 miljoner födslar i Sverige mellan 1973 och 1985 och dem som fått en psykiatrisk diagnos fram till 2002.

Studien visade att barn som föds före graviditetsvecka 32 löper mer än fördubblad risk att insjukna i psykos och tre gånger så hög risk att drabbas av depression som unga vuxna. Risken att drabbas av bipolär sjukdom är över sju gånger så hög jämfört med barn som kommit till världen efter fullgången gravidit.

Forskarna såg också att personer som fötts i vecka 32 till 36 löpte en något förhöjd risk för psykisk sjukdom senare i livet.

– Vi tror att den ökade risken för psykisk sjukdom hos dem som fötts mycket för tidigt kan förklaras med avvikelser i hjärnans utveckling. Det omogna nervsystemet hos prematurt födda barn är extremt känsligt och tar extra mycket skada av eventuella komplikationer vid förlossningen, säger Christina Hultman, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och ansvarig för den svenska delen av studien.

Den medicinska och tekniska utvecklingen har medfört att allt fler barn kan räddas vid förtidig förlossning. Forskarna anser att sjukvården bör öka medvetenheten och ta för tidig födsel i beaktande vid psykiatriska undersökningar av unga vuxna.

Studien har publicerats i vetenskapstidskriften General Psychiatry.