För- och nackdelar med de ”tre direkta länkarna” mellan Kina och Taiwan
(Foto: AFP)


Den 15 december återupprättades formellt de “tre direkta länkarna” mellan Kina och Taiwan, genom en överenskommelse mellan det Taiwanbaserade Straits exchange foundation (SEF) och den kinesiska organisationen för relationen över det taiwanesiska sundet (Arats).

De tre länkarna syftar på direkt postservice, handel och transporter över sundet. Dessa bröts 1949 då det kinesiska kommunistpartiet tog makten. 

Vilka för- och nackdelar som kommer med återupprättandet av dessa länkar återstår att se.

Morgonen då de “tre länkarna” öppnades öppnade två kinesiska flygbolag linjer till Taiwans huvudstad Taipei. Samtidigt började Taiwanbaserade Transasia flyga till Shanghai.

Dessutom satte fraktfartyget Xinyantai samma dag av från Kina mot Keelong-hamnen i Taiwan.

Möjligheterna till direkttransporter över sundet undanröjer behovet av mellanlandningar och omvägar, vilket drastiskt förkortar transporttiderna. Flyget mellan Shanghai och Taipei tar en timme mindre och sjötransport går åtta timmar fortare. 

Enligt avtalet kommer det att bli direktflygningar till fler städer i Kina.

Postleveranserna över sundet kommer att starta först i februari på grund av att de aktuella datorprogrammen måste testas först.

Myndigheter och frivilligorganisationer I Hongkong förväntar sig att antalet taiwanesiska resenärer som mellanlandar i Hongkong minskar, och att Hongkongs ställning försvagas ytterligare. 

Det finns uppskattningar om att antalet resenärer från Taiwan till Hongkong kommer att minska med en miljon det första året. Förra året var de tre miljoner. Elva procent av dessa kom med flyg. Det gick också 280 000 ton gods med flyg via Hongkong, vilket var sju procent av de totala flygfrakterna till Hongkong det året.

Hongkongs utvecklingsråd förväntar sig dock bara en femprocentig minskning av de taiwanesiska resenärerna och en tjugoprocentig minskning av flygfrakterna. 

Taiwans vicepresident Xiao Wangchang sade att den största fördelen med de tre länkarna är att Taiwan blir ett centrum för Asien- och Stillahavsregionen, främst inom turismen, rapporterar Central News Agency. 

Alldeles efter att de tre
länkarna öppnades steg börsen rejält i Taiwan.

Vetenskapsmän har pekat på att de direkta länkarna förbättrar affärsmöjligheterna för Taiwan, men att de också medför viss negativ påverkan. Till exempel kan Taiwans tillverkningsindustri få stora ekonomiska problem på grund av fastlandskinas kostnads- och marknadsfördelar. 

Demokratiska progressiva partiet gjorde ett uttalande som anklagade Taiwans president Ma Yingjius administration för att bryta mot lagen med de tre direkta länkarna. I uttalandet hävdas att administrationen ignorerat både kongressen och den allmänna opinionen och att man sannolikt kommer skada Taiwan på ett oåterkalleligt sätt.

Huang Weizhe, parlamentsledamot för demokratiska progressiva partiet, ifrågasatte huruvida det var lagenligt att överenskommelsen om de tre direkta länkarnas infördes omedelbart eftersom beslutet ännu inte är fattat av den lagstiftande församlingen. Han sade att det är absurt att det administrativa departementet kan skriva under avtal med ett annat lands regering som verkställs inom bara tre dagar.  

http://en.epochtimes.com/n2/content/view/9199/