För ett bestående äktenskap - gift dig med någon i din egen ålder
(Marjan Lazarevski, CC BY-ND 2.0)


Det finns många siare som spår hur framgångsrikt ett äktenskap ska bli. Det ska finnas att paret har pengar, får barn och längden på bekantskapen som par, innan de vigdes har också betydelse.

En annan stor förutsägelse är dock åldern: Ju närmare ett pars respektive födelseår ligger varandra, desto större är chansen att de kan undvika skilsmässa.

Studien fann att ett års skillnad i pars ålder, gör det tre procent sannolikare att de kommer att skiljas (jämfört med deras motsvarigheter i samma ålder). Fem års skillnad gör det 18 procent sannolikare att de skiljs och en skillnad i åldern på 10 år gör det 39 procent sannolikare.


Stapeldiagram. (theatlantic.com)

Stapeldiagram. (theatlantic.com)

När du väl befinner dig i ett område av stora skillnader – 20-års skillnad, 30-års skillnad – är oddsen för skilsmässa… nästan aldrig till din fördel.

Om din partner råkar vara 15 år äldre eller yngre än vad du är, är det inte automatiskt ett dåligt omen: Statistiken är naturligtvis inte ödet.

Denna artikel publicerades ursprungligen på www.theatlantic.com. Läs hela artikeln här.


Översatt från engelska.