Föll jättevalen ned från skyn?
Skärmbild från YouTube som visar den döda valen liggande i gräset ungefär 800 meter från havet. (Epoch Times)


En död bardval hittades i Yorkshire i England i veckan, ungefär 800 meter från kustlinjen, i närheten av flodmynningen i Humber.

Experterna är tämligen säkra på att djuret är en hona av den ovanliga arten sejval, Balaenoptera borealis, enligt The Telegraph. Valen är tio meter lång.

Man tror att valen har fastnat på grunt vattnen i närheten. Andy Gibson från Yorkshire Wildlife Trust, sade till The Telegraph att det bara förekommit tre strandningar av arten i brittiska vatten under de senaste två decennierna.

– Det är sorgligt. Den låg på grunt vatten, ungefär 1,2-1,6 meter djupt, och hade kontakt med botten, tillade han.

– När den hamnar i den situationen rullar den över på sidan och kan då täcka sitt blåshål.

Det är dock ett mysterium hur den här valen hamnade så långt bort från havet.

Kirsten Smith, chef för North Seas Living Seas vid Yorkshire Wildlife Trust, sade att området är ett saltkärr, som har kontakt med havet, enligt the Express.

– Valen bars antagligen av högvattnet upp i saltkärret, fördes ytterligare upp på land och fastnade sedan när vattnet drog sig tillbaka, tillade hon.

Valen, som väger flera ton, hittades emellertid liggandes mitt i vegetationen och det är svårt att föreställa sig hur ett så grunt vatten kan ha fört den dit.

Det hade krävts ett fordon för att flytta valen dit, en operation som dessutom skulle ha lämnat spår efter sig. Det är också oklart vad motivet skulle vara till att flytta däggdjuret, förutom för att man kanske ville ta hand om köttet eller ställa till något slags upptåg.

En annan teori swom nämnts är att valen på något sätt lyfts av ett underligt väderfenomen som en vattenstråle och hamnat på land. Det skulle dock krävas en stor mängd vatten för att detta skulle kunna ske och man kunde då också förvänta sig något slags bevis på vädrets och vattnets effekt på den omgivande marken.

I en video som lagts ut på YouTube nämns möjligheten att utomjordningar kan vara inblandade, likt de fall där boskap på ett mystiskt sätt har försvunnit eller hittats livlösa och stympade. Till exempel har de dränerats på blod eller haft skadade eller saknade organ, enligt olika rapporter.

Översatt från engelska