Folksam vill minska svåra mopedolyckor


Mellan åren 2005 och 2007 har antalet personskador på grund av mopedolyckor ökat med 60 procent enligt Folksams statistik. Många av dessa förare har kört mopeder i hastigheter upp emot 80 km/timmen.

Av de yngsta mopedförarna kör 55 procent trimmade mopeder enligt NTF:s enkätundersökning av mopedförare. Ett faktum föräldrarna i de flesta fall känner till.

– Det är inte sakskadorna som är det mest betungade att bära men däremot svåra personskadorna som invaliditet och tyvärr ibland även dödsfall. En trimmad moped som kommer upp i 80 km/timmen är ett svårmanövrerat fordon med tanke på de små och breda hjulen, säger Anders Ydenius, trafikforskare Folksam i ett pressmeddelande

Det är förare av de så kallade EU-mopederna, klass I-mopeder, som råkar värst ut med svåra eller livshotande skall- och benskador. Medan skall- och bröstskador dominerar bland förarna av de något långsammare klass II-mopederna. Hälften av de svårt skadade eller omkomna hade en oknäppt hjälm på sig som flög av vid olyckan.

Folksam vill ändra på den dystra statistiken och kommer med en följande förslag:

  • Registreringsplikt för klass II-mopeder och registreringsskylten ska ha avvikande färg, jämfört med klass I-mopeder. Det underlättar för polisen att avgöra mopedtyp.
  • Körkort för klass I-mopeder och förarbevis för klass II-mopeder har regeringen föreslagit och det är något som Folksam stöder.
  • Obligatorisk årlig besiktning av mopeder
  • Mopedsäljare ska inte sälja ”fabrikstrimmade” mopeder, där skärps kraven.
  • Polisen bör få bättre möjligheter att kunna stoppa mopedister