”Folkkongressen borde diskutera frågorna folket bryr sig om”
Arkivfotografi av Bao Tong. (Fotografi från Agence France-Presse (AFP)/Human Rights in China (HRIC)


Den före detta högt rankade kommunistkadern Bao Tong stöder den pensionerade professorn vid Shandongs universitet, Sun Wenguan, som publicerade två öppna brev gällande massakern på Himmelska fridens torg och förföljelsen av Falun Gong. Den 8 mars intervjuade en Epoch Times-reporter Bao Tong.

– Frågor som tar upp massakern på Himmelska fridens torg och att man vill få slut på förföljelsen av Falun Gong som tagits upp av professor Sun Wenguan är vad människor mest är angelägna om. Eftersom Nationella Folkkongressen representerar folket borde kongressen bry sig om och diskutera dessa frågor som folk bryr sig mest om. I annat fall, vem representerar kongressen, sade Bao.

Bao nämnde att förutom dessa två mycket viktiga frågor så finns det en annan viktig fråga, nämligen den att representanter för Kinas kommunistparti (KKP) skrev under ”Det internationella fördraget om civila och mänskliga rättigheter” vid FN i New York för tio år sedan. Nationella Folkkongressen har emellertid inte ratificerat detta.

Bao indikerade att han kände att det inte var normalt att detta fördrag inte hade ratificerats efter att tio år har gått.

– Nu när de olympiska spelen kommer att hållas i Peking i år och KKP gör allt för att upprätthålla sitt internationella rykte så tror jag samtidigt att det kommer att vara ett bra tillfälle att ta sig an dessa frågor, sade Bao.

Bao avslöjade att det har varit fler än 20 000 personer som har skrivit under en petition för att skydda deras rätt till att vädja för att ta uppmärksamma korruption och andra angelägenheter på lokal politisk nivå.

– Jag tycker därför att det problem som Sun tar upp, problemet med att godkänna internationella mänskliga rättigheter som tagits upp av fler än 10 000 personer och problemet med att ha rätten att vädja som tagits upp av fler än 20 000 personer, alla är mycket, mycket viktiga. Om Folkkongressen inte diskuterar dessa frågor så borde det inte kalla sig Nationella Folkets Kongress, sade Bao.

Bao Tong var tidigare sekreterare för Zao Ziyang, den före detta generalsekreteraren för KKP, före detta medlem i KKP:s Centralkommitté och före detta överhuvud för KKP:s Departement för studier av transformation av politiska system. Efter massakern på Himmelska fridens torg dömdes han till sju års fängelse. Han är den högst rankade KKP-kader som dömts för den demokratiska studentrörelsen 1989. Efter att suttit av sitt fängelsestraff utsattes han för långvarig husarrest med begränsad kommunikation utanför sitt hus.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/news/8-3-11/67338.html