Folatrik kost viktigt för gravida
Komplett försöksfrukost bestående av bröd, filmjölk, flingor, apelsinjuice och leverpastej. (Foto: Veronica Öhrvik)


För gravida kvinnor har B-vitaminet folat en viktig betydelse. En ny svensk studie har visat att en välkomponerad kost kan förbättra kvinnors folatstatus på ett naturligt sätt, till skillnad från syntetisk folsyra som förknippats med risk för vissa negativa hälsoeffekter.

Veronica Öhrvik, agronom vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har undersökt hur kvinnor kan förbättra sin folatstatus via kosten och  studerat kroppens förmåga att utnyttja syntetisk folsyra respektive naturligt folat.

Resultatet visar att kvinnor kan förbättra sin folatstatus avsevärt genom att äta en väl sammansatt frukost.

B-vitaminet folat har betydelse vid celldelningen och är särskilt viktigt för gravida kvinnor då detta minskar risken att föda barn  med ryggmärgsbråck.

Livsmedelsverket rekommenderar ett ökat folatintag för kvinnor som planerar att bli gravida eftersom många kvinnor får i sig för lite folat.

I ett pressmeddelande från SLU förklarar man att i flera länder, som exempelvis USA, är mjöl eller bröd obligatoriskt berikade med folsyra som är en syntetiskt folatform. I Sverige beslutade man 2007 att inte tillåta berikning, eftersom det är oklart hur berikningen påverkar risken för cancerutveckling.


Veronica Öhrvik. (Foto: Karin Ström, Livsmedelsverket)

Veronica Öhrvik. (Foto: Karin Ström, Livsmedelsverket)

För att genomföra studien hade Veronica Öhrvik till sin hjälp en grupp kvinnor som fick äta en specialkomponerad frukost under tre månader.

Efter perioden upptäckte
man att deras folatstatus hade förbättrats betydligt. Frukosten bestod av bröd, leverpastej, apelsinjuice, kiwi, rågflingor och en valfri mejeriprodukt.

Det visade sig att efter försöksperioden hade dubbelt så många av kvinnorna folatvärden som förknippas med den lägsta risken för ryggmärgsbråck hos ett kommande foster.

Det har generellt ansetts vara betydligt lättare för kroppen att tillgodogöra sig syntetisk folsyra än naturligt folat, något som Veronica Öhrvik nu visar vara ett antagande som byggs på kraftig underskattning av kroppens förmåga att tillgodogöra sig naturligt folat.

För att verkligen kunna följa hur folaterna och folsyran tas upp i kroppen, har hon studerat  försökspersoner med stomi,  dvs personer som saknar tjocktarm och har en påse på magen, för att kunna mäta folatvärdena i både blod och stomivätska.

Då försökspersonerna ätit naturligt folat visade sig folatvärdena i blodet vara betydligt högre än då de ätit samma mängder syntetisk folsyra. I stomivätskan, var värdena dock lika låga oavsett i vilken form vitaminet tillförts.

Resultatet visade att kroppen kan tillgodogöra sig cirka 90 procent av såväl det folat som den folsyra som finns i kosten, något som strider mot den gängse uppfattningen att folsyran skulle vara mer biotillgänglig.

Ett ökat dagligt intag om dryga 100 mikrogram naturligt livsmedelsfolat är ett effektivt sätt att förbättra kvinnors folatstatus, skriver man i pressmeddelandet.

Sammanfattningsvis anser man att naturligt folat är lika biotillgängligt som folsyra, åtminstone så länge man håller sig omkring rekommenderat dagligt intag och en stor fördel med naturligt folat är att det till skillnad från folsyra inte förknippats med risk för vissa negativa hälsoeffekter.

Fakta om folat

1) Frukt, bär och grönsaker, liksom lever, är goda folatkällor. Extra innehållsrika är torkade linser och bönor, groddar och gröna bladgrönsaker. Folat finns även, fast i mindre utsträckning, i andra animaliska livsmedel och i spannmål. Tomater, äpplen och päron innehåller dock nästan inget folat.

2) Folat är vattenlösligt B-vitamin som kan förekomma i ett trettiotal olika former. Folsyra är en syntetisk form av folat som används vid berikning av livsmedel p.g.a. dess mer stabila karaktär.

Källa: SLU