FN:s handikapplöften underskrivna


Sverige och ett 70-tal andra länder skrev på fredagen under den nya FN-konventionen om funktionshindrades rättigheter.

-En enorm händelse för människor som jag, sade rullstolsburne Thomas Schindlmayr från FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor vid en presskonferens.

-Konventionen innebär ett stort steg från en samhällssyn där personer med funktionshinder är några man tycker synd om och ger allmosor till. Den visar att handikappade har rätt till samma möjligheter som alla andra.

Vid en flera timmar lång ceremoni i generalförsamlingen i New York skrev ett 70-tal länder under konventionen.

-The Kingdom of Sweden!, ropade speakern; äldre- och folkhälsominister Maria Larssons (kd) signal att komma fram till bordet, sätta sig ned och skriva på.

-Jag tycker att detta är bland det största som hänt i FN-sammanhang sedan barnkonventionen 1989, sade hon inför evenemanget.

Ska ge tyngd

650 miljoner människor, en tiondel av jordens befolkning, räknas som funktionshindrade. Arbetet med att stärka deras rättigheter har pågått sedan 80-talet. Då utarbetades ”standardregler” för handikappade, som komplement till FN:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter. Men efter hand har det vuxit fram krav på en särskild konvention, vilket ger mer tyngd åt frågorna.

Enligt den nya lagen är undertecknande stater skyldiga att – genom lagstiftning och praktisk politik – förverkliga mänskliga rättigheter för funktionshindrade, se till att dessa inte diskrimineras samt låta handikapporganisationer delta i beslutsprocesserna.

-Det är ett tufft och omfattande dokument, kommenterade Larsson.

-Konventionen flyttar fram positionerna för alla funktionshindrade – men betyder allra mest i länder där de inte haft rättigheter och diskriminerats i arbetsliv och utbildning.

Många skriver under

Tillströmningen av stater som skriver på från start är oväntat stor.

Bland undertecknarna finns västländer som Sverige, Danmark och Storbritannien, men också många utvecklingsländer – till exempel Kina, Brasilien, Jemen, Algeriet, Sudan, Sri Lanka och Jordanien.

Konventionen antogs av FN:s generalförsamling i december efter att ha förhandlats fram av medlemsländerna i några år. Handikapporganisationer i hela världen har deltagit i det ovanligt snabba arbetet. Konventionen träder i kraft så snart den ratificerats av 20 länder, det vill säga antagits av de nationella parlamenten. Jamaica skulle bli först redan under fredagen.

I Sverige måste lagstiftningen först anpassas till konventionstexten. Larsson räknar med att en proposition kan bli klar nästa år.