FN:s generalförsamling antog resolutionen om tillgång till rent vatten
Samlingssalen på öppningsdagen av en tredagars Världskonferens för parlamentens talmän den 19 juli i Genève. (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)


FN:s generalförsamling antog resolutionen som erkänner att tillgång till rent vatten och sanitära anläggningar är en mänsklig rättighet.

Förenta nationerna har publicerat ett utkast till resolutionen på sin webbplats om rätten till vatten och sanitet som antogs av generalförsamlingen med 122 röster för resolutionen, inga röster emot och 41 nedlagda röster.

Sverige lade ner sin röst, enligt TT, på grund av formuleringen om mänsklig rättighet, vilket kräver en juridisk verkan.

Fler får rent vatten genom Världsvattendagen

Den nya resolutionen uppmanar ”stater och internationella organisationer att tillhandahålla ekonomiska resurser, bygga upp kompetens och överföra teknik, särskilt till utvecklingsländer, när det satsas på att tillhandahålla säkert, rent, lättillgängligt dricksvatten till överkomligt pris och bra sanitet för alla.”

I presentationen av texten sade Bolivias representant att den mänskliga rättigheten till vatten inte var helt erkänd, trots hänvisningar till detta i olika internationella styrmedel.

Bristande tillgång till vatten dödar fler barn per år än aids, mässling och malaria tillsammans, medan brist på sanitära anläggningar påverkar 2,6 miljarder människor, eller 40 procent av jordens befolkning.

Generalförsamlingen betänker åtagandet att fullt ut uppnå FN:s millenniemål (en översyn planeras för ett kommande toppmöte) och uttryckte oro över att 1,5 miljoner barn under fem år dog varje år till följd av sjukdomar relaterade till vatten och sanitet, och erkänner att säkert, rent dricksvatten och bra sanitet var väsentliga för förverkligandet av alla mänskliga rättigheter.