FN vill ge ursprungsfolken bättre skydd
Bangladeshiska kvinnor i traditionella dräkter dansar vid ett möte som hölls för att uppmärksamma Internationella ursprungsfolksdagen i Dhaka den 9 augusti. Den 9 augusti 1982 var dagen då FN:s arbetsgrupp för ursprungsfolken hade sitt första möte. (Foto: Strdel / Getty Iamges)


Ursprungsfolken diskrimineras fortfarande och de lider av fattigdom, sade FN på internationella dagen för världens ursprungsfolk på måndagen.

– Ursprungsfolk får fortfarande utstå rasism, ohälsa och oproportionerligt stor fattigdom, sade FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon i ett uttalande.

Enligt Ban har FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter från 2007 utformats för att skydda deras språk, religion och traditioner, men den har ännu inte nått tillfredsställande resultat.

– Ursprungsfolken har bevarat en stor del av mänsklighetens kulturhistoria … och har ärvt och vidarebefordrat en mängd kunskap, traditioner och konstformer, sade Ban.

Enligt statistik som offentliggjordes i en FN-rapport om världens ursprungsfolk löper ursprungsfolken i vissa länder mer än 600 gånger större risk att smittas med tuberkulos än den genomsnittliga befolkningen. I vissa länder förväntas ursprungsfolkens barn leva 20 år kortare tid än genomsnittet.

”Ursprungsfolken ser fortfarande sina traditionella landområden invaderas av mäktiga aktörer som söker rikedom på deras bekostnad, varigenom man berövar dem de resurser de lever av,” sade James Anaya, en särskild rapportör om situationen för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för ursprungsfolken i ett pressmeddelande.

Ban uppmanade regeringarna och det civila samhället att åter intensifiera sina engagemang för ursprungsfolken och att höja deras status i vårt moderna samhälle.

Särskilt fokus för årets Internationella dag för världens ursprungsfolk sattes på de filmer som gjorts av inhemska filmskapare. I en ceremoni på FN:s högkvarter i New York, fick inhemska filmskapare beröm för att de ökade världens förståelse rörande deras svåra situation.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/40752/