FN varnar för ny variant av fågelinfluensa
Det är människans hantering och handel av fjäderfän som ligger bakom fågelinfluensavirusets spridning, anser Juan Lubroth, chefsveterinär vid FAO. På bilden ser vi en försäljare av fjäderfän i sin butik i Sichuan, Kina 2008. (Foto: AFP/Peter Parks)


En muterad virusvariant av fågelinfluensa har visat sig i Kina och Vietnam. FN:s mat och jordbruksorgan, FAO, tar situationen på allvar och uppmanar till förhöjd beredskap.

Det nya fågelinfluensaviruset kan innebära ett allvarligt hot mot människors hälsa. De vacciner som vi har idag kan inte skydda mot den muterade varianten av H5N1-viruset.

Risken är nu stor att viruset kan sprida sig till andra närliggande länder.
Enligt siffror från WHO har H5N1-viruset dödat 331 människor sedan det första utbrottet 2003. Det senaste dödsfallet var i Kambodja där åtta människor hittills har avlidit av influensan i år.

Fågelinfluensan har sedan visat sig under perioder. Det fruktade viruset har lett till omfattande masslakt av fjäderfän i världen.

Sedan 2008 har viruset tagit fart igen och börjat sprida sig till nya områden. Enligt FAO:s chefsveterinär Juan Lubroth är det flyttfåglar som sprider det när de tar sig långa sträckor. Viruset har uppkommit hos både tama och vilda fåglar i länder som varit fria från viruset.

”Vilda fåglar kan introducera viruset, men mänsklig hantering inom fågeluppfödning och handel sprider det”, noterar Lubroth i ett pressmeddelande.

Smittan har nyligen visat sig i Israel och i de palestinska områdena, Bulgarien, Rumänien, Nepal och Mongoliet.

I Kina och Vietnam har en ny variant upptäckts som vacciner inte biter på, något som oroar Lubroth.

”Avvikelsen från den kontinuerliga nedgången mellan 2004-2008 kan innebära ett nytt utbrott av H5N1 under hösten och vintern. Människor kan komma att upptäcka viruset på sin egen bakgård”, säger Lubroth och manar till vaksamhet:
Förberedelse och övervakning är av största vikt. Det går inte att avvakta. Ingen får sänka beredskapen inför H5N1.”