FN uppmanar Iran att sluta tysta journalister inför valet
Reportrar utan gränser demonstrerar mot fängslandet av journalister i Iran i Paris 2012. Fortfarande finns många journalister och aktivister fängslade i Iran, och FN uppmanar nu landet att sluta tysta avvikande röster. (Foto: Loic Venance/Getty Image)


Iran är bland de länder som har störst antal journalister och aktivister fängslade. Inför det kommande parlamentsvalet uppmanar FN:s människorättsexperter regeringen att sluta tysta avvikande röster och stå fast vid sitt internationella åtagande om yttrandefrihet.

I ett pressmeddelande säger Ahmed Shaheed, FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, att den iranska regeringen inte kan tysta kritiska eller avvikande röster på vaga grunder under täckmantel att det är en nationell säkerhetsfråga.

Enligt siffror från april var då minst 45 personer fängslade för fredliga aktiviteter, och den 2 november greps fem journalister av civilklädda revolutionsgardister, skriver FN i rapporten.

David Kaye är särskild rapportör för rätten till åsikts- och yttrandefrihet, och han säger i pressmeddelandet att yttrandefrihet är en central del för att garantera öppna, fria och rättvisa politiska processer. Det blir ingen demokratisk process om mediearbetare och aktivister förhindras att utföra sina uppdrag.

Båda menar att gripande och förföljelse av journalister inte bara påverkar deras arbete utan förhindrar också allmänheten att delta i valprocessen. Det här togs också upp inför valet 2013, då journalister fängslades strax före valet.

Den iranska regeringen bör i god tid innan valet ge större utrymme för fritt utbyte av åsikter och idéer, anser Kaye. Valet är planerat att hållas i februari 2016.