FN skapar nytt råd för mänskliga rättigheter


Under onsdagen röstade FN ja till ett nytt råd för mänskliga rättigheter. Förslaget till ett nytt råd har bland annat arbetats fram av svenske Jan Eliasson, ordförande i FN:s generalförsamling.

Det var med stor majoritet som det nya rådet röstades fram, 170 medlemsländer röstade för, fyra emot och tre lade ner sina röster.

– Detta är en seger för de mänskliga rättigheterna, även om det bara är inledningen på ett hårt arbete, säger Yvonne Terlingen, Amnesty Internationals  representant i FN.

USA kommer trots sin nejröst att delta i rådet, både finansiellt och som medlem. Det kritiserar dock rådet för att brister som fanns i den tidigare FN-kommissionen för mänskliga rättigheter, inte har rättats till ordentligt. Den tidigare kommissionen har fått mycket kritik för att man haft medlemsstater som allvarligt bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Rådet kommer att ha 47 medlemmar. Medlemmarna väljs för en period om maximalt sex år, och en stat som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter kan uteslutas genom omröstning i generalförsamlingen med 2/3 majoritet.

Det unika systemet med oberoende experter och rapportörer, som har varit styrkan i den tidigare kommissionen, kommer att finnas kvar, liksom möjligheten för frivilligorganisationer att delta i rådets möten.