FN-resolution mot sexuellt våld mot kvinnor
USA:s utrikesminister Condoleezza Rice ledde mötet om kvinnor, fred och säkerhet på FN:s säkerhetsråd i New York den 19 juni 2008. (Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras)


Det är vanligt att kvinnor och flickor i krigshärjade områden utsätts för våldtäkter och andra sexuella våldsdåd. FN:s säkerhetsråd godkände den 19 juni en resolution (1820) som bland annat kräver att medlemsstaterna inför åtgärder mot övergreppen.

Det internationella samfundets värderingar mäts bland annat med hur vi skyddar de mest utsatta, sade Condoleezza Rice som ledde säkerhetsrådets möte.

– I Burma har soldaterna regelbundet våldtaget kvinnor och barn under åtta år, sade Rice.

– Trots växande medvetenhet är de nuvarande ansträngningarna otillräckliga för skydda kvinnorna, sade Sanja Stiglic som representerade EU och Slovenien.

Medlemsstaterna uppmanas också att anta åtgärder så som särskilda utbildningar för soldater att upprätthålla disciplin och rutiner för att skydda kvinnor och flickor.

– Jag är angelägen om att organisera flera kvinnor världen över, inte bara poliser, civila och militära personal men också kvinnor på högsta ledande nivå, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon som vill tillsätta resurser för att bemöta problemet.