FN-rapport: 600 miljoner arbetstillfällen behövs under nästa årtionde
En man håller upp en skylt och hoppas på att hitta ett jobb som grovarbetare eller snickare, i Pompano Beach, Florida. (Foto: Joe Raedle / Getty Images)


Sexhundra miljoner nya jobb måste skapas under de kommande tio åren över hela världen för att upprätthålla ekonomisk tillväxt och stabilitet, enligt en ny rapport från FN.

”Trots regeringens ihärdiga ansträngningar fortsätter jobbkriserna att avlösa varandra. En av tre anställda över hela världen – eller uppskattningsvis 1,1 miljarder människor – är arbetslösa eller lever i fattigdom”, sade Juan Somavia, chef för FN:s Internationella arbetsorganisation (ILO).

Passande arbetstillfällen måste dessutom finnas för cirka 900 miljoner arbetare som lever på två dollar (13 kronor) eller mindre per dag, enligt rapporten.

”Att skapa arbetstillfällen i den reala ekonomin är vad vi behöver och måste bli vår högsta prioritet”, lade Somavia till. 

ILO uppskattar att det för närvarande finns omkring 197 miljoner arbetslösa runt om i världen och att 40 miljoner arbetstillfällen måste skapas varje år inför det kommande decenniet. Rapporten sade att återhämtningen från 2009-års globala ekonomiska kriser varit relativt kortvarig och konstaterade att det fortfarande finns 27 miljoner fler arbetslösa än vid jobbkrisernas början.

Det finns ytterligare 29 miljoner människor som skulle kunna klassificeras som ”utslagna arbetare” eller arbetare som inte är på arbetsmarknaden nu på grund av dåliga ekonomiska förhållanden, enligt rapporten. Om dessa arbetare räknades skulle det totala antalet arbetslösa stiga till 226 miljoner vilket ökar antalet från 6 procent till 6,9 procent.

I rapporten konstateras också att ungdomar mellan 15 och 24 år löper nästan tre gånger större risk än vuxna att bli utan arbete. Detta kan bli en störande kraft och man har redan sett att unga människor går i spetsen för protester i många länder, som Tunisien och Egypten, där bristen på arbete är en viktig orsak till missnöjet. 

Under de senaste fyra åren har över fyra miljoner ungdomar anslutit sig till de arbetslösas skara världen över, enligt rapporten.

Översatt från engelska