FN-rådet kritiserar Kinas mänskliga rättigheter
Kongressman Frank Wolf, republikan från Virginia, började med en allvarlig kritik av Kinas mänskliga rättigheter på Tom Lantos människorättskommission den 27 januari. (Foton: Gary Feuerberg / The Epoch Times)


Vid en utfrågning den 27 januari på Capitol Hill hoppades flera kongressmedlemmar och kinaexperter på att Obamas administration skulle hålla Kina ansvarig för sina oacceptabla mänskliga rättigheter mer än Bushadministrationen har gjort hittills. Kongressman Frank Wolf, vice ordförande i Tom Lantos människorättskommission (TLHRC) och ansvarig för utfrågningen, uttryckte sin stora besvikelse på hur Bushadministrationen hade hanterat Kinafrågan.

Wolf, en republikan från Virginia, sade att hans eget parti hade misslyckats med att komma till rätta med Kinas mänskliga rättigheter och han hoppades på att president Obama skulle göra det mycket bättre.

Ett av syftena med utfrågningen var att diskutera Kinas kommande översyn av United Nations Periodic Review (UPR) på tisdag den 9 februari. Kina skulle få höra om sina mänskliga rättigheter och lyssna på rekommendationer om förbättringar samt svara på om varje rekommendation skall godkännas eller inte.

Deltagande i kammarens förhandling var en panel bestående av representanter från olika icke-statliga människorättsorganisationer, inklusive Amnesty International och Reportrar utan gränser, som diskuterade det aktuella läget för de mänskliga rättigheterna i Kina och varför det var viktigt för USA att spela en ledande roll för att påverka FN:s granskning.

– Detta kommer att vara den första egentliga översynen av Kina i FN i ett mellanstatligt sammanhang i år, sade Felice Gaer från den amerikanska judiska kommittén. Gaer förklarade att det kommer att vara första gången som myndigheterna kan ställa frågor om landets mänskliga rättigheter och få svar från det granskade landet. Sammanfattande rapporter kommer att visas på FN:s webbsidor.

Kina är inte ensamt om i denna 4:e omgång av FN-rådets kritik på mänskliga rättigheter. Sexton andra länder, som i flera fall också ha ett dåligt register på mänskliga rättigheter, kommer att omfattas av granskningen under två veckor, däribland Nigeria, Saudiarabien, Kuba, Ryssland och Azerbajdzjan.

– En global översyn av
mänskliga rättigheter genomförs nu för första gången i FN:s historia. Framgången för översyn av Kina kommer att ”ange tonen för alla framtida UPR-översyner ” genom att ett prejudikat etableras som andra starka länder kommer att behöva respektera, sade T. Kumar från Amnesty International.


Felice Gaer, från amerikanska judiska kommittén och Bhuchung Tsering, International Campaign for Tibet, underrättade Tom Lantos människorättskommission om vad de kunde fråga Kina om dess mänskliga rättigheter när USA gör översyn

Felice Gaer, från amerikanska judiska kommittén och Bhuchung Tsering, International Campaign for Tibet, underrättade Tom Lantos människorättskommission om vad de kunde fråga Kina om dess mänskliga rättigheter när USA gör översyn

Wolf rekommenderade att TLHRC ber Obamas administration att tillsätta en ambassadör i Kina ”som har modet att stå på de oliktänkandes sida.” 

Den amerikanska ambassaden gav minimalt stöd, klagade han, när han och kongressman Smith kom till Kina i somras och såg att alla de, som de skulle träffa, hade gripits. Han påpekade hur hans dator liksom Vita huset hade äventyrats av spioner från Kinas regering (PRC). Han kritiserade statssekreterare Rice för att inte uttala sig i denna fråga.

Wolf namngav många grupper som var offer för Kinas förtryck, inklusive oliktänkande och demokratiförespråkare, tibetaner, uigurer och Falun Gong, kristna och romersk-katolska.

På liknande sätt, T. Kumar, som företräder Amnesty International, sade att de uppmanar Obamas administration ”att inte följa Bushadministrationens halvhjärtade inställning till Kinas mänskliga rättigheter.”

Kumar noterade att Kina redan hade visat sin omedgörlighet genom att censurera delar av Obamas invigningstal.

– Vi uppmanar president Obama att omedelbart fördöma denna åtgärd och skicka ett starkt budskap till de kinesiska myndigheterna om att de mänskliga rättigheterna är en prioritet för denna administration. 

Kommissionen lyssnade på Bhuchung Tsering från International Campaign for Tibet som berättade om mänskliga rättigheter i Kina. Flera tibetanska och människorättsgrupper hade utarbetat en rapport för UPR som tog upp ”försvinnanden” och kvarhållanden av hundratals tibetaner, däribland munkar, nunnor och skolbarn, som behandlas med extrem brutalitet i häkten, obeväpnade fredliga demonstranter som har skjutits eller dött efter tortyr i fängelse eller som en följd av självmord.
Enskilda individer torterades och dödades genom svår misshandel. 

Den kinesiska regimen har infört ”nya hårda begränsningar på hur tibetanerna utövar sin buddhistiska tro och ökat trycket för att offentligt fördöma Dalai Lama i en atmosfär som påminner om kulturrevolutionen. I mars 2008 kallade kommunistpartiets ledare i TAR (Tibetan Autonomous Region) Dalai Lama för ”en schakal i buddhistisk munks kläder, en ond ande med ett mänskligt ansikte och med ett odjurs hjärta”. Tsering beklagar denna typ av retorik och sa att det inte bidrar till att lösa den sino-tibetanska konflikten.

Rebiya Kadeer av Uyghur American Association (UAA), som avtjänat ett sex års fängelsestraff för att ”ha läckt statshemligheter” för att hon skickat offentliga tidningar till sin make i USA, vittnade inför kommissionen. Kadeer talade om angrepp på uigurernas kultur. Uigurernas språk är förbjudet i skolor och man förstör uigurernas kultur. 

Genom påtryckningar och hot använder Peking ett program för att upplösa bildande av framtida familjer, undergräva traditionella uiguriska kulturella normer och erbjuda billiga varor till Kinas export. Man inriktar sig på unga uighurkvinnor i giftasålder och överför dem till fabrikerna vid kusten. UAA säger att arbetsvillkoren är fruktansvärda och att programmet är ”slaveri maskerad som regeringens fabriksprogram för främjande av ekonomisk utveckling.”

Översatt, nedkortad version från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/11339/