FN: Obama fördömer intolerans - kräver grundläggande rättigheter
USA:s president Barack Obama talar inför FN:s generalförsamling den 25 september 2012 i New York. (Foto: John Moore / Getty Images)


I sitt tal till FN på tisdagen fokuserade president Obama på oron i Mellanöstern och fördömde intolerans, samtidigt som han förespråkade yttrandefrihet och rätt till självbestämmande.

”Idag måste vi förklara att våld och intolerans inte har någon plats inom FN”, sade Obama.

Presidenten började med att hedra USA:s ambassadör till Libyen, Christopher Stevens, som dödades i attackerna på USA:s konsulat i Benghaz. Han beskrev att liknande attacker mot amerikanska anläggningar i Egypten, Pakistan och Jemen var övergrepp på de grundläggande värden i FN.

”De är också angrepp på själva idealen som FN grundades på, vilken var ideal om att människor kan lösa sina meningsskiljaktigheter fredligt, att diplomati kan ersätta krig, att i en värld av ömsesidigt beroende har vi alla ett intresse av att arbeta mot större möjligheter och trygghet för våra medborgare.” 

Presidenten tog upp de mest akuta frågorna i Mellanöstern och sade till världens ledare att USA skulle införa sanktioner mot ”förföljarna ” i Syrien och stödja dem som arbetar för ”allmänhetens bästa.”

Han bekräftade sin administrations position angående Iran och sade: ”USA kommer att göra vad vi måste för att hindra Iran från att skaffa kärnvapen.”

Han uppmanade israeler och palestinier att lämna bakom alla åren av konflikter och upprepade USA:s policy.

”Vägen är svår men destinationen är klar, en säker judisk stat, Israel, och ett självständigt välmående Palestina”, sade han.

Den ”råa och motbjudande” videon, som utlöste attackerna, representerar inte åsikter hos amerikanerna, precis som den extremistiska attacken på amerikanska anläggningar inte representerar alla troende i islam, sade han och påminde världens ledare om att många fler anhängare av islam har dött som ett resultat av islamisk extremism än anhängare av andra trosuppfattningar.

Obama tillade att USA emellertid inte skulle förbjuda videon eftersom yttrandefriheten är grundläggande för amerikanska värden, även om de framförda åsikterna ibland är kränkande.

”Det starkaste vapnet mot hatiska tal är inte förtryck utan man skall tala mer, det är röster av tolerans som talar mot trångsynthet och hädelse och lyfter upp värden för förståelse och ömsesidig respekt”, sade han.

Obama varnade för att ”intolerans och våld” mot väst i början kunde vara användbart för att överbrygga interna klyftor men att de slutligen ”inte skulle leda till styrka och välstånd utan till kaos.”

Han pekade på den arabiska vårens fredliga protester och sade att de hade fört ”mer förändring till muslimska länder än ett decennium av våld”, men medgav att det är ett ”hårt arbete” att nå ”verklig frihet”.

”Det är beroende av medborgarnas frihet att säga sin mening och att samlas utan rädsla, på rättssäkerheten och på en vederbörlig process som garanterar alla människors rättigheter”, sade Obama.

Angående de ökade spänningarna i Sydkinesiska havet bad Obama ledarna att inte underblåsa nationalism för att distrahera sig från ekonomiska och ledarskapliga bekymmer.

”De som har makten måste motstå frestelsen att slå ner på de oppositionella. I svåra ekonomiska tider blir länderna frestade – kan bli frestade att samla människor kring upplevda fiender, hemma och utomlands i stället för att fokusera på det mödosamma arbetet med reformer”, sade han.

Regeringar, sade han, måste bygga upp förtroende och tjäna sitt folk, inte sina egna intressen.

”Så mycket uppmärksamhet i vår värld vänder sig mot det som skiljer oss. Men när du skalar bort allt, längtar folk överallt efter frihet att bestämma över sina öden, efter värdighet som kommer med arbetet, komfort som kommer med tron, rättvisa som finns när regeringar tjänar sitt folk – inte tvärtom,”sade Obama.

Översatt från engelska