FN manar till lugn i irakiska Kurdistan
FN:s sändebud för Irak Jan Kubis, har besökt staden Erbil i det autonoma Kurdistan i norra Irak för att försöka lösa de politiska spänningarna i området. (Foto: Safir Hamed /Getty Image)


I irakiska Kurdistan står peshmergakrigarna vid frontlinjen mot Islamiska staten och många människor är i stort behov av humanitärt stöd. Samtidigt stiger spänningarna mellan de politiska grupperingarna i regionen. Nu manar FN:s sändebud Jan Kubis till en politisk dialog för att återställa lugnet.

I hela Irak är miljontals människor i behov av humanitärt stöd. Sedan januari 2014 har över tre miljoner irakier tvingats fly från sina hem, och åtta miljoner är i behov av hjälp. Det senaste året har antalet människor som behöver stöd för sin överlevnad ökat med 400 procent, rapporterade FN i juni i år.

”Det finns ett omedelbart behov av att alla politiska partier agerar beslutsamt för att minska de politiska spänningarna, förebygga våld och hitta lösningar på det utdragna politiska dödläget.” – Jan Kubis, FN:s sändebud för Irak.

Förhandlingar och kompromisser krävs

Nästan hälften av landets internflyktingar finns i Kurdistan i norra Irak, där situationen förvärras av politiska spänningar och våld. FN:s sändebud för Irak, Jan Kubis besökte igår, den 14 oktober staden Erbil, där han diskuterade spänningarna med politiska ledare och Kurdistans regionala regering (KRG).

I ett uttalande säger han att det behövs en demokratisk politisk dialog, förhandlingar och kompromisser istället för konfrontationer för att återställa och upprätthålla lugn och ordning i regionen.

– Det finns ett omedelbart behov av att alla politiska partier agerar beslutsamt för att minska de politiska spänningarna, förebygga våld och hitta lösningar på det utdragna politiska dödläget, sade Kubis.

De politiska partierna i den kurdiska regionen måste prioritera fred, säkerhet och stabilitet till folket, regionen och landet, menar Kubis. Det är redan svårt för befolkningen med budgetkris, ekonomiska och sociala problem och 1,7 miljoner fördrivna internflyktingar.

Han uppmanade alla politiska ledare att lyssna till Peshmergakrigarna vid frontlinjen mot Islamiska staten som behöver ett enat Kurdistan.

Spänningar förvärras av medierna

Under den gångna helgen förekom demonstrationer där människor dödades och skadades. Kubis ansåg att myndigheterna måste se till att människor på ett fredligt sätt ska kunna kräva sina rättigheter. Samtidigt måste demonstranterna respektera lagen och avstå från våld och provokationer.

Spänningarna förvärras av att de politiska partierna kastar anklagelser och provocerande uttalanden mot varandra. Missbruk av traditionella och sociala medier bidrar också till att protester blir våldsamma och spänningen ökar.

– Men mediernas arbete bör skyddas, den nuvarande krisen kan inte användas för att tysta och hindra journalisternas arbete, sade Kubis.