FN-kvinnor: Förbjud könsstympning
På bilden visas en affisch från en kampanj i Storbritannien från år 2006 där man illustrerar ämnet ”tvångsäktenskap”. Tvångsäktenskap har i Storbritannien lett till självmord och en mardröm för många unga människor, främst från sydasiatiskt ursprung, vilket har chockat nationen som uppfattat att man hade lyckats införliva invandrarna i det moderna samhället. (Foto: AFP/Handout/Foreign & Commonwealth office/Media Moguls)


Förbud könsstympning av kvinnor över hela världen, kräver FN-organet The Commission of the Status of Women (CSW) i en resolution på fredagen. En annan CSW-resolution kräver förbud för tvångsäktenskap./TT

Två resolutioner om våld och diskriminering av flickor gick igenom på fredagen sedan CSW hållit en två veckors debatt med 6 000 deltagare. De har sänts till New York av regeringar och från gräsrotsnivå.

Sydafrika hade föreslagit resolutionen mot omskärelse av kvinnor. Alla stater uppmanas ”att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda flickor och kvinnor från stympning av könsorganen och stifta och tillämpa lagar som förbjuder detta slags våld”.

Beräkningar visar att 120 miljoner-140 miljoner kvinnor och flickor jorden runt har könsstympats. FN-myndigheter har rapporterat att tre miljoner sådan övergrepp sker varje år. Den så kallade omskärelsen kan vara olika omfattande och innebära att klitoris tillsammans med hela eller delar av blygdläpparna tas bort. I vissa fall sys slidöppning ihop.

Lidande och död

Många av dem som genomför stympningen är okunniga och använder usla verktyg. För de utsatta flickorna och kvinnorna innebär ingreppet fysiskt och psykiskt lidande, de kan få svårigheter att föda barn och inte sällan vållar det livshotande infektioner.

Kvinnlig omskärelse förekommer främst i 28 afrikanska länder, till exempel Djibouti, Sierra Leone, Somalia och Sudan. Men kvinnor i några länder i Mellanöstern, som Saudiarabien, drabbas liksom invandrargrupper i Europa, Nordamerika och delar av Asien, som Indonesien.

-Även om det blir svårt att utrota dessa sedvänjor, de är ju djupt rotade, så är det viktigt för den fulla insikten om kvinnors och flickors medfödda värde och värdighet, sade Vatikanens talesman vid CSW:s konferens Robert Myer.

Tvångsäktenskap

Den andra resolutionen som konferensen antog var mot tvångsäktenskap. Resolutionen lades ursprungligen fram av USA som dock dragit tillbaka sitt stöd efter ett tillägg från Tyskland. Tillägget bekräftar FN-konventionen mot diskriminering av kvinnor och FN-konventionen om barns rättigheter, vilken bland annat förbjuder dödsstraff för barn. USA har inte antagit någon av dessa konventioner.