FN kräver svar om organstölder i Kina
FN:s specialrapportör om tortyr Manfred Nowak har även tidigare uppmärksammat Kinas människorättsbrott.


I ett högst ovanligt uttalande begärde FN:s kommission mot tortyr (CAT) den 21 november att regimen i Kina redogör för sina omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Bland de allvarligaste rekommendationerna i CAT:s rapport finns en uppmaning till regimen att omgående genomföra en undersökning om organstöld som har utförts på Falun Gong-utövare, samt straffa de ansvariga.

Den kinesiska regimen bör ”omedelbart genomföra eller förordna en oberoende undersökning av påståenden om att Falun Gong-utövare har utsatts för tortyr och utnyttjats för organtransplantation, och säkerställa att de som är ansvariga för sådana illgärningar ska åtalas och bestraffas”, säger rapporten.

Kommissionen kräver också att den kinesiska regimen ger svar på frågor om systemet med omskolning genom arbete, det omfattande utnyttjandet av tortyr, lagen om ”statliga hemligheter”, förföljelsen av försvarsadvokater, och förföljelse och våld mot förespråkare av mänskliga rättigheter.

Den kinesiska regimen har underlåtet att svara på kommissionens tidigare begäran om kompletterande uppgifter om dessa övergrepp, enligt CAT. Bristen på fullständiga uppgifter om bland annat de rättegångar där personer dömts till döden och omskolning genom arbete hindrar arbetet med att upptäcka mönster på övergrepp som kräver beaktande.

David Kilgour som, tillsammans med David Matas skrev rapporten om organstöld på Falun Gong-utövare, berömde kommissionen för sitt direkta bemötande av den regimens ”mycket verkliga mänskorättsproblem”.

Matas och Kilgours rapport om organstöld på Falun Gong-utövare publicerades i juli 2006. En uppdaterad version med ytterligare bevis på organstöld släpptes i januari 2007.

Mer information finns på:

www.organharvestinvestigation.net