FN: Krav på kontroll av ebola på vissa flygplatser
Resenärer bär på skyddande ansiktsmasker vid ankomsten till Murtala Mohammed flygplatsen i Lagos den 11 augusti 2014. (Foto: Pius Utomi Ekpei/AFP/Getty Images)


Alla länder som är drabbade av virussjukdomen ebola, ska genomföra kontroller av alla personer som ska resa ut ur landet, efter oförklarliga sjukdomstecken med feber som hör samman med möjlig ebolainfektion. Kontroll ska ske på internationella flygplatser, hamnar och större gränsövergångar, uppmanade FN:s hälsoorganisation i ett uttalande på måndagen.

Vissa länder har redan förbjudit direktflyg till länder som drabbats av sjukdomen. De flesta flygbolag som flyger in och ut ur den liberianska huvudstaden Monrovia har avbrutit sina flygningar. Elfenbenskusten, som gränsar till Liberia och Guinea, har också förbjudit direktflyg från dessa länder.

Personer som har symtom som kan tyda på ebolasmitta, bör inte tillåtas resa om resan inte är en del av en medicinsk evakuering, uppmanar Världshälsoorganisationen (WHO).

Samtidigt finns inga restriktioner från länder som inte är drabbade av ebola och risken för överföring av virussjukdomen under flygresor är låg, skriver WHO i uttalandet.

Till skillnad från infektioner såsom influensa eller tuberkulos, sprids inte ebola genom att man andas in luft från en smittad person. Överföring av ebola sker vid direkt kontakt med blod, sekret, svett, eller andra kroppsvätskor från infekterade, levande eller döda personer eller djur.

Resenärer, rekommenderas ändå att undvika all sådana kontakt och rutinmässigt hålla noggrann hygien, som handtvätt.

De flesta infektioner i Liberia, Guinea och Sierra Leone har ägt rum i när familjemedlemmar eller vänner tagit hand om någon som är sjuk eller när begravningsförberedelser och -ceremonier inte strikt följer de förebyggande åtgärderna och de rekommenderade kontrollåtgärderna, enligt WHO.

En annan viktig plats där överföring av smitta kan ske är på sjukhus och andra vårdinrättningar, då vårdpersonal, patienter och andra personer har oskyddad kontakt med en person som är infekterad.

”Det är viktigt att notera att en smittad person bara kan sprida viruset till andra efter det att den smittade personen har börjat få symptom. En person har oftast inga symptom mellan två och 21 dagar från smittan (inkubationstid). Symptomen är feber, svaghet, muskelsmärta, huvudvärk och halsont. Det åtföljs av kräkningar, diarré, hudutslag, och i vissa fall blödningar”, skriver WHO i uttalandet.

Det enda sättet att begränsa sjukdomen, för vilken det inte finns någon ännu legitimerad behandling är genom att isolera de sjuka och noga observera eventuella tecken på infektion hos de personer som de smittade har kommit i kontakt med.

Världen över ska länder ge sina medborgare som reser till eboladrabbade länder korrekt och relevant information om ebolautbrott och vilka åtgärder som krävs för att minska risken för exponering, uppmanar tjänstemännen på WHO.

 

Fakta om utbredningen av ebola

Det nuvarande ebolautbrottet tros ha börjat i Guinea i december 2013. Detta utbrott innebar en överföring till samhällen i Guinea, Liberia och Sierra Leone och nyligen har en sjuk resenär från Liberia infekterat ett litet antal personer i Nigeria; som han hade direktkontakt med.

Utbrottet av ebola i Västafrika fortsätter att eskalera, med 1975 fall och 1069 dödsfall som har rapporterats fram till den 14 augusti, från Guinea, Liberia, Nigeria och Sierra Leone.

Inga nya fall har upptäckts i Nigeria efter smittan fördes in av en flygplansresenär förra månaden. Omfattande smittspårning och övervakning som genomförs i landet med stöd från det amerikanska smittskyddsinstitutet (CDC) har begränsat smittan.

Den 8 augusti 2014, deklarerade WHO utbrottet i Västafrika som nödhälsosituation av internationell omfattning, (Public Health Emergency of International Concern) i enlighet med det internationella hälsoreglementet, IHR (2005).

Källa: WHO