FN: Kosovo bör bli oberoende
FN:s sändebud Martti Ahtisaari ger en presskonferens i Belgrad den 2 februari 2007. Ahtisaari tillkännage i dag planen om Kosovos framtida status som självständig stat. (Foto: AFP/Aleksa Stankovic)


Kosovo får egen flagga, författning och nationalsång. FN-sändebudet Martti Ahtisaaris emotsedda förslag lades ut i eftermiddags på FN:s hemsida. Kosovo har enligt förslaget rätt att ingå i internationella överenskommelser.

Varken orden självständighet eller serbisk överhöghet förekommer dock i FN:s förslag om Kosovos framtida status. Ett klartecken för självständighet, tyckte dock Kosovos president Fatmir Sejdiu, i bjärt kontrast till de serbiska kommentarerna från Belgrad.

Enligt förslaget ska Kosovo ha rätt att ”förhandla och ingå internationella överenskommelser, inklusive rätt att söka medlemskap i internationella organisationer”.

Både albanska och serbiska ska vara officiella språk. Kosovo får ha sin egen nationalsång och flagga. Den sistnämnda ska dock vara ”särskild”, vilket tyder på att den flagga som för närvarande oftast används av kosovoalbanerna inte kan komma i fråga, eftersom den är identisk med Albaniens.

Fortsatt internationell närvaro, både civil och militär, beskrivs som en viktig del ”för att övervaka tillämpningen av överenskommelsen och bistå Kosovos myndigheter att bibehålla fred och stabilitet”. En ”internationell civil representant” ska ha mandat att stoppa beslut och lagar som är emot ”överenskommelsens anda”.

Kosovo ska få ha en egen säkerhetsstyrka på 2 500 man, men utan tunga vapen. Den serbiska minoriteten ska ha brett självstyre och rätt till ekonomiskt stöd från Serbien. Flyktingar ska ha rätt att återvända och få tillbaka mark och egendomar.

Ett klartecken för självständighet
, tyckte Kosovos president Fatmir Sejdiu.

Motsättningen med Serbien illustrerades av att hans kollega i Belgrad Boris Tadic, efter att ha träffat Ahtisaari tidigare under dagen, sagt att Serbien tvärt emotsäger sig ett självständigt Kosovo.

”Jag sade till herr Ahtisaari att Serbien och jag, som dess president, aldrig kommer att acceptera Kosovos självständighet”, hette det i ett uttalande från Tadic.