FN konfronterar Kina om tortyr
Kina granskades nyligen av FN:s kommitté mot tortyr (Foto: Jan Jekielek/ Epoch Times)


Den kinesiska regimen misslyckades med att bemöta de svåra frågorna om dess allvarliga människorättskränkningar när FN:s kommitté mot tortyr ställde dem mot väggen, sade människorättsadvokaten David Matas.

Efter att man 1988 skrev under FN:s konvention mot tortyr får Kina finna sig i att var fjärde år utsättas för en granskning.

– Vi var nöjda med att Kina ställdes till svars, men frustrerade över att Kina i mångt och mycket inte brydde sig om allvaret i frågan. De tog inte frågorna på allvar och gav inga svar som var tillmötesgående, sade Matas.

Kina missade den förra granskningen 2004 genom att fullständigt ignorera den. I år lade de fram en rapport för de senaste åtta åren, men har misslyckats med att svara på de elva sidorna med frågor som FN:s uppföljningskommitté tagit upp.

David Matas deltog i granskningen som representant för Interfaith International, en av de tolv organisationer som gjort uttalanden till FN specifikt om Kina.

Interfaith lyfte fram den kinesiska regimens respons utifrån en rapport från 2006 som Matas är medförfattare till. Rapporten dokumenterar om organstölder från Falun Gong-samvetsfångar.  

Matas pekade särskilt på att det ökade antalet organtransplantationer sammanfaller med förföljelsen av Falun Gong. Enligt rapporten från 2006 fanns det 41 500 organ som inte redovisats i Kinas transplantationssystem mellan 2001 och 2006.

Han sade att den kinesiska regimen undvek att svara på specifika frågor som handlade om organstölder från Falun Gong-utövare i Kina.

– Istället gick de till angrepp mot Falun Gong, något som kommittén noterade.

Matas sade att en mängd FN-myndigheter har ifrågasatt Kina i frågor som rör förföljelsen av Falun Gong, inklusive organstölder.

– Kina har i princip inte kommit med några vettiga svar, så jag uppmanade kommittén att driva det här vidare, och det gjorde de, men Kina kom inte med något svar den här gången heller, sade Matas till Epoch Times efter mötena i Genève den 7 till 10 november.

– De är förpliktade att inte tortera människor och de torterar verkligen människor. De har med andra ord brutit mot konventionen. Det är det som är problemet.

Den kinesiska regimens 38-sidiga rapport är i huvuddrag en lista över konstitutionella lagändringar och reformer i strafflagen. En av grupperna som uttalade sig, Conscience Foundation, beskrev Kinas rapport som en ”utveckling på pappret, men en försämring i verkligheten”.

– Utvecklingen i lagstiftningen bevisar att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) vet vad de internationella standarderna handlar om, men väljer att bryta mot dem, sade Shizhong Chen, ordförande för Conscience Foundation, vars grupp som samarbetar med Falun Gong Human Rights Working Group.

– Det sker inga framsteg; det är ett ohederligt spel till att börja med, fortsatte Chen.

Chen förklarade att det finns två anledningar till detta ohederliga beteende: 
– Den första är att KKP drog fördel av uppriktiga människor i deras antagande att lagarna är något hedersamt. Den andra är att KKP spelade spelet ”vi behöver tid för att förbättra oss”.

Chen sade dock att han kände sig uppmuntrad av att FN-kommittén sätter press på den kinesiska regimen.

– Vi är mycket glada över att kommittén öppet ifrågasätter Kinas sätt att slingra sig, men ignorerar relevant lagstiftning. Detta saknar motstycke. Det skapar en ny standard för hur man handskas med KKP, sade Chen.

Andra som gjort uttalanden till FN-kommittén var Amnesty International, Human Rights in China och Free Tibet.

FN:s kommitté mot tortyr avser att publicera dess rekommendationer den 21 november.

Översatt från engelska:

http://en.epochtimes.com/n2/world/un-torture-china-falun-gong-7023.html