FN-förslag på svartlistning av utländska företag i Darfur
Offren för människorättsbrotten i Darfur behöver inga fler rapporter, de behöver skydd, säger FN-rapportören Jody Williams. Han förslår att företag som medverkar till brott där ska svartlistas. (Isam Al-Haj/AFP/Getty Images)


En ny FN-rapport om Darfur förordar att utländska företagen som har verksamhet i regionen och orsakar negativa effekter på människorättssituationen i Darfur bör svartlistas och bestraffas.

Jody Williams, nobelfredspristagare och ledare för ett specialuppdrag i Darfur, presenterade på ett möte hos FN:s råd för mänskliga rättigheter den 16 mars en rapport om den krigshärjade regionen.

En av rekommendationerna i rapporten är att svartlista utländska företagen som äger verksamheter som förvärrar den mänskliga tragedin i Darfur.

– Vi förordar att FN:s generalförsamling upprättar en lista på utländska företag med verksamhet som har negativa effekter på situationen om mänskliga rättigheter i Darfur, sade Jody.

Dessutom bör dessa företag vara bannlysta från att göra affärer med FN-institutioner och dess byråer.

Trots att rapporten inte nämnde någon särskilt företag finns det tillräcklig med dokumentation från andra källor som bevisar att en del storföretagen och regeringar utvinner olja i Sudan på bekostnad av den lokala befolkningen.

Kina och Ryssland som under lång tid har motverkat sanktioner mot Sudan försökte att stoppa rapporten. På fredagens sammanträde hos FN:s råd för mänskliga rättigheter ifrågasatte representanter från dessa två länderna och arabnationerna rapportens trovärdighet.

För närvarande bedriver Kina och Ryssland stora affärer med Sudan. Den kinesiska statsägda Chinese Petroleum Corporation (CNPC) är ett oljebolag med dominant ställning i Sudan medan ryska Stoitranzgas prospekterar efter olja och planerar att bygga gasledningar i landet. Både länderna säljer vapen till den afrikanska staten.

Den kanadensiska Harkerkommissionen och andra oberoende utredningar har presenterat bevis på att en del multinationella storföretagen har varit direkt eller indirekt involverade i att fördriva den lokala befolkningen i regioner där de är verksamma. Inkomsterna från oljebolagen gör det möjligt för den sudanesiska staten att beväpna sin militär och Janjaweed-milisen. Oljebolagens anläggningar har använts för att tanka militära fordon under beväpnade tillslag mot civila.

Medan en del företag frivilligt eller under tvång övergett sina verksamheter i Sudan, fortsätter nya internationella konsortium bestående av exempelvis malaysiska Petronas, indiska ONGC, svenska Lundin Petroleum och andra västerländska bolag att utvinna och prospektera olja i Sudan.

Jody Williams påminde församlingen i FN:s råd för mänskliga rättigheter att varje stat har ansvaret att skydda sin befolkning från folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten och etniska rensning, och när en stat inte kan eller vill är det internationella samfundet ansvarigt att reagera.

– Det finns inga flera trösklar att kliva över eller fakta att upptäcka. Oskyldiga fortsätter att lida och dör. De behöver inte fler rapporter, de behöver beskydd, sade Jody.