FN förbereder för fredssamtal i Jemen
Sjukhuset Hayadeen Mecical Hospital som drevs av Läkare utan gränser träffades nyligen av ett flyganfall från den Saudi-ledda koalitionen. Bilden från ett flyganfall i maj 2015. (Foto: Mohammed Huwais/AFP/Getty Image)


Över två miljoner människor är internflyktingar i den mycket komplexa konflikt som Jemen befinner sig i, och nyligen bombades ännu ett sjukhus. Nu förbereder FN för att fredssamtal snart ska kunna komma igång och en total vapenvila uppnås.

I måndags förstördes ytterligare ett sjukhus i ett flyganfall av den Saudi-ledda koalitionen i Jemen. Sjukhuset som drivs av Läkare utan gränser med stöd av FN:s barnfond Unicef och Världshälsoorganisationen WHO blev totalförstört och flera människor skadades. WHO uppskattar att 51 sjukhus förstörts helt eller delvis i de senaste sex månaderna i den pågående konflikten i Jemen.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon fördömde på tisdagen flyganfallet och uppmanade till en snabb, effektiv och opartisk utredning av ansvarsfrågan, samt att alla parter i Jemen-konflikten omedelbart upphör med all stridande verksamhet.

Separata fredssamtal ska inledas

FN:s särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Check Ahmed sade i en intervju med FN Radio att fredssamtal planeras i flera etapper, och att de ska pågå i två veckor. De första samtalen kommer att ske separat med de olika parterna för att fastställa en grund för de fortsatta fredssamtalen, eftersom det råder stor brist på förtroende mellan parterna.

– Vi måste bygga upp förtroende. Vi måste se till att de två parterna förstår att det inte finns någon annan lösning än en fredlig lösning, sade Ould Check Ahmed.

Han sade också att båda parter nu börjat inse att en politisk lösning är det enda möjliga.

FN:s säkerhetsråds resolution kommer att utgöra ramen för fredssamtalen där man vill uppnå total vapenvila, inlämnande av vapenarsenaler och tillbakadragandet av miliser från de större städerna.

Ould Check Ahmed bad också det internationella samfundet och Jemens grannländer att hjälpa Jemen med övergången.

Människor flyr till och från Jemen

Trots den pågående konflikten och humanitära krisen i Jemen, fortsätter flyktingar från främst Somalia och Etiopien att komma även efter att konflikten bröt ut i mars. De kommer sjövägen, och många omkommer under den farliga resan mellan Afrikas horn och Jemen.

Samtidigt har 121 000 jemeniter flytt till grannländerna och antalet internflyktingar ökar ständigt. Enligt ett spårningssystem som utvecklats av UNHCR och den internationella organisationen för migration (IOM) har antalet internflyktingar nått över två miljoner (2 305 048). I maj var siffran 545 719 vilket innebär att en av tio lämnat sina hem.

Den senaste beräkningen från UNHCR uppskattar att Jemen har 264 615 flyktingar varav 250 260 från Somalia.