FN avslår begäran om lagerförsäljning av elfenben
Tulltjänstemännen visar totalt 2,8 ton elfenben den 1 mars 2007, vid ett rekordstort beslag i Japan, den viktigaste destinationen för elefantbetar på den svarta marknadens. FN avslog Zambias och Tanzanias begäran om att få sälja sina lager av elfenben. (Foto: AFP / Getty Images)


Zambia och Tanzania hade anhållit om att få hålla en engångsförsäljning av sitt elfenbenslager, värderat till cirka 15 miljoner dollar. FN: s konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av djur och växter (CITES), beslutade under sitt årliga möte som hölls i Doha, att avslå denna begäran. Ökningen av tjuvjakt och illegal elfenbensförsäljning i båda länderna under 2009 var de främsta skälen till avslaget.

Efter att handeln med elfenben förbjöds 1989 har det funnits ett undantag som tillåter länder som har visat sig ha vidtagit effektiva åtgärder för bevarande, att ha en liten reglerad handel med elfenben. För närvarande är Zambia och Tanzania förbjudna att sälja elfenben.

”Det är avgörande att Central- och Västafrikanska länder undertrycker den fräcka tjuvjakten som främst underhålls av organiserad brottslighet och illegala elfenbensmarknader som opererar öppet inom deras gränser, innan ytterligare elfenbensförsäljningar sker”, skrev Sybille Klenzendorf, vd för Bevarande av arter på WWF-USA i ett pressmeddelande.

Enligt en rapport från Elephant Trade Information System (ETI), som håller reda på elfenbensbeslag, finns det ett direkt samband mellan ökad tjuvjakt och dåligt upprätthållande av lagen. Under de senaste två åren har antalet elefanter som dödats under tjuvjakt fyrdubblats.

Motståndarna till förbudet säger att Tanzania borde tillåtas avyttra sitt elfenbenslager för att slippa betala stora summor pengar på säkerhet och lagring.

Under mötet, där 175 länder deltog, lade man vissa djur till listan över skyddade arter. Ökningen av e-handeln tros nu vara ett av de senaste och största hoten mot den vilda floran och faunan, eftersom global tillgång till Internet har gjort det allt lättare att köpa och sälja olagliga produkter från vilda djur och växter med liten kontroll.

”Transaktionerna kommer och går och sker innan någon egentligen ens vet om det, och det överlåts till postkontoren att driva igenom detta globala system av handelsregler”, har Paul Todd, en kampanjchef för International Fund for Animal Welfare (FAW) sagt enligt rapport från ABC News i Australien.

Redan 2005 rapporterade en FAW-undersökning att på bara en vecka var över nio tusen levande djur, eller produkter i fem kategorier av djur, till salu på engelskspråkiga webbplatser, chattrum och den populära auktionswebbplatsen eBay. Några av de levande djur som upptäcktes där var en gorilla i London och en sibirisk tiger i USA. Kroppsdelar och produkter hittades också ofta, och elfenben var vanligt förekommande.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31944/