Flyttvägran leder till trakasserier i Kina
En byggarbetsplats i Guiyang där husägaren inte har någon chans att vinna kampen om sitt hus, som ska ge plats åt en järnvägsstation. Ett hål på 33 meters djup och 200 meter i diameter väntar på att fyllas igen. Gas och vatten har stängts av, och de boende kommer sannolikt att sluta som tusentals andra, okompenserade och hemlösa.


Ge Lifang, är en av hundratusentals kineser som har blivit vräkta från sina hem med liten eller ingen kompensation. Nu är hon i New York och har lagt den värsta tiden bakom sig, den då hon var tvungen att lämna sin familj och fly från landet för att undgå ytterligare trakasserier från den kommunistiska regimen.

Det är en vanlig historia i Kina, en berättelse om girighet och desperation. 55-åriga Ge berättar om sina erfarenheter i en exklusiv intervju  för Epoch Times.  Men hennes är bara en av många liknande historier, säger hon.

– Jag kan ge dig en hel rad människor som du kan kontakta och som har råkat ut för samma sak, säger Ge via en tolk. Det här händer hela tiden. Hu Jintau betonar det harmoniska samhället, men det är inte så det är i Kina.

Ges hus var ett av de största i området, och var bostad för åtta familjemedlemmar, hennes far, en  blind mor, två barn och hennes syster med sin familj. En del av Yangpuprovinsen i Shanghai skulle omstruktureras och fler än 500 hushåll berördes.

Ge berättade att de blev kontaktade under 2001 och erbjudna 190 000 yuan (cirka 230 000 kronor) för huset, vilket var knappt en fjärdedel av vad det var värt. När Ge avslog budet och vägrade flytta med sin familj började problemen.

El, vatten och gas stängdes av. Ge gick till polisen och klagade, då sattes de på, men tre dagar senare stängdes de av igen. På det här sättet fortsatte det under nästan två års tid och Ge besökte polisstationen så många gånger att hon inte kan komma ihåg alla.

De lokala myndigheterna hittade också på andra sätt att trakassera henne, bland annat genom att dumpa en massa skräp runt huset.

Familjens liv förändrades dramatiskt en dag 2003, när polisen tvingade sig in i huset. Ge och hennes far arresterades och sattes i fängelse, mamman lämnades kvar hemma. Ges mamma är blind, som ett resultat av förföljelsen som pågick under kulturrevolutionen på 60- och 70-talet.

Inne i fängelset försökte polisen ta Ges handavtryck, när hon vägrade och förnekade att hon var en brottsling, slog de henne i huvudet med ett stort metallföremål.

När Ge och hennes far återvände hem senare samma dag, låg alla deras ägodelar slängda utanför huset. Hennes mamma och resten av familjen bevakades av många poliser medan exploatörerna rev huset.

– Min familjs hem revs framför mina ögon. Jag kunde inte fatta det, och jag kunde inte göra något åt det eftersom vi var övervakade av så många poliser. Allt det här beror på korruptionen i Kina. Exploatörerna samarbetar med tjänstemännen i området, säger Ge.

Ge var tvungen att hyra en bostad åt familjen och åkte sedan till Peking för att överklaga. När hon kommit till Peking blev hon tagen av polisen och inlåst i 16 dagar. Hon fick höra att hon skulle skickas till tvångsarbetsläger i två år om hon fortsatte att överklaga.

Hon berättar att hon känner människor som har dödats på grund av att de har överklagat.

Under tiden i fängelset besökte polisen hennes hyresvärd och hotade med dryga böter om de inte vräkte Ge och hennes familj från sitt hem. Ge har flyttat sex gånger på ett år.

– Jag kunde inte arbeta, min man hade njursvikt och min son trakasserades på arbetsplatsen, och det var mycket svårt att flytta omkring min blinda mamma, berättar Ge.

Det nya hus som byggdes på hennes mark såldes av exploatören för 2 miljoner yuan (cirka 2,5 miljoner kronor).
Ge flydde till USA 2004 och har genom FN fått flyktingstatus. Hon bor nu ensam, men hoppas att en dag kunna återförenas med sin familj. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16169/