Flyktingar fängslade i Thailand efter påtryckningar från Kina
Zhao Guixin, dotter till en av de fängslade Falun Gong-utövarna i Thailand håller upp en skylt utanför San Fransiscos flygplats den 23 april 2015. (Foto: Zhao Guixin)


Åtta kinesiska flyktingar i Thailand greps, misshandlades och blev lurade av thailändska myndigheter som hävdar att det var påtryckningar från den kinesiska regeringen.

Vid två separata tillfällen i mars och april greps de åtta flyktingarna, Zhao Guoliang, Gui Bailing, Wang Jingpo, Wang Zhiyong, Lin Yan, Xu Menglan, Wang Hong och Wu Xiaoyan i Pattaya, enligt den New York-baserade New Tang Dynasty Television.

De åtta kineserna bodde i Thailand efter att ha flytt från förföljelsen av Falun Gong-utövare i hemlandet. Falun Gong är en andlig meditationsmetod där man gör långsamma övningar och följer moraliska påbud.

Enligt polisen i Pattaya är de illegala invandrare eftersom deras visum löpt ut. Det är oklart om de saknar de rätta dokumenten för att stanna i Thailand men alla har giltiga flyktingvisum från FN till andra länder. Thailand har inget asylavtal med FN.


Zhao Guixin utanför polismyndigheten i Pattaya i Thailand den 23 april 2015. (Foto: Zhao Guixin)

Zhao Guixin utanför polismyndigheten i Pattaya i Thailand den 23 april 2015. (Foto: Zhao Guixin)

De thailändska myndigheternas agerande före och efter gripandet har väckt frågor om eventuella påtryckningar från kinesiska myndigheter.

Innan de greps övervakades Falun Gong-utövarna av immigrationstjänstemän utklädda till turister eller utövare, enligt NTD Television. De övervakades medan de delade ut information om förföljelsen av Falun Gong till lokalbefolkningen och turister. De blev även förföljda på hemvägen.

Efter det första gripandet den 13 mars fick polisen i Pattaya de sex kineserna att underteckna ett dokument där de bekänner att de begått ett brott. De nekades tillgång till advokat och fick sitta i polishäkte i två dagar innan de flyttades till ett lokalt fängelse.

De två andra kinesiska flyktingarna fick en liknande behandling. De greps i Pattaya den 10 april och satt inlåsta i två dagar i ett litet mörkt utrymme på polisstationen.

Kinesiska påtryckningar och tomma löften

De sex första Falun Gong-flyktingarna släpptes så småningom mot borgen. Men snart var de tillbaka i fängelset efter ytterligare en omgång av märkliga omständigheter.


Wang Ziyong ligger på golvet i en poliscell i Pattaya den 17 april 2015. Hans skjorta med texten ”Falun Dafa är bra”  togs av polisen. (Foto: Falun Gong-utövare i Thailand)

Wang Ziyong ligger på golvet i en poliscell i Pattaya den 17 april 2015. Hans skjorta med texten ”Falun Dafa är bra” togs av polisen. (Foto: Falun Gong-utövare i Thailand)

Efter domstolsförhandlingen den 16 april fick de genom tolk veta att de skulle släppas efter att ha undertecknat några papper och betalat böter. Men strax efter att de kommit ut från rättssalen tidigt på kvällen greps de åter av polis.

Den här gången satt de fyra dagar i en poliscell. Den lokala lagstiftningen föreskriver att man bara kan hållas i polisförvar under 48 timmar.

Det verkar även finnas påtryckningar från kinesiska tjänstemän i bakgrunden när det gäller de andra två fängslade kinesiska flyktingarna. På frågan om de var pressade av Kina svarade polisen: ”Man kan säga det”.

När Zhao Gulliangs dotter Zhao Guixin, kom från USA för att hjälpa dem bli frisläppta, berättade polisen i Pattaya för henne att de inte kunde släppa dem eftersom de var pressade av Kina. De föreslog att hon kunde försöka ta upp ärendet med immigrationstjänstemän i Bangkok, rapporterar NTD Television.


Wang Jingpo i en cell i Pattaya den 17 april 2015. (Foto: Falun Gong-utövare i Thailand)

Wang Jingpo i en cell i Pattaya den 17 april 2015. (Foto: Falun Gong-utövare i Thailand)

Amerikanska och europeiska myndigheter informerade

Zhaos dotter gjorde som hon blev instruerad. Hon kontaktade och informerade amerikanska och europeiska myndigheter och fick två brev tillbaka, från Europaparlamentets ledamöter Klaus Buchner och Cornelia Ernst.

När polisen i Pattaya fick reda på Zhao Guixins insatser släpade de, enligt uppgift, mycket brutalt ut de sex kineserna från cellerna och in i polisbilar som förde dem till ett immigrationsförvar i Bangkok samma kväll.

De andra två kinesiska flyktingarna nekades borgen den 16 april.

Thailand har en historia av att arrestera och trakassera Falun Gong-utövare, både kinesiska och andra nationaliteters (även svenska), som sträcker sig tillbaka till tidigt 2000-tal.

Även om thailändska myndigheterna alltid har antytt att de står under påtryckningar från Kina att rikta in sig mot Falun Gong-utövare verkar de vara på hugget i år.

För närvarande finns det 19 Falun Gong-utövare fängslade i Thailand.

Översatt från engelska