Flygplatsernas kroppsskanning kan vara olaglig
Kroppsskanning: En säkerhetsansvarig visar en ny maskin för helkroppsskanning under ett test på Manchesters flygplats den 7 januari i England. (Foto: Christopher Furlong / Getty Images)


Kommissionen för jämlikhet och mänskliga rättigheter i Storbritannien har varnat för att den statliga policyn rörande kroppsskanning vid brittiska flygplatser kanske inte följer lagen.

I en skrivelse som skickades till transportminister Lord Andrew Adonis på tisdagen, konstaterade kommissionen att en brist på klara urvalskriterier för vilka som ska skannas och bristen på skydd för individen skulle kunna innebära att de inte används på ”ett lagligt, rättvist och icke-diskriminerande sätt”.

”Kommissionen tvivlar också allvarligt på att beslutet om att bygga ut detta system på alla brittiska flygplatser överensstämmer med lagen eller ordentligt utvärderar de effekter det kan ha”, enligt skrivelsen.

För närvarande måste de personer som valts ut till helkroppsskanning foga sig, annars hindras de från att komma med sina flighter.

I sin skrivelse framhöll kommissionen att den förstår varför regeringen inte har offentliggjort urvalskriterierna för vilka som ska skannas. I skrivelsen angavs emellertid också: ”Vi anser dock att det är mycket troligt att vissa kriterier, till exempel religiös klädsel, destination, nationalitet eller ursprungsland också skulle ha en olaglig, direkt eller indirekt, diskriminerande effekt.”

”För närvarande finns det alltför lite insyn i och för stort utrymme för godtycke och olovlig diskriminering för att övergångslagen skall kunna vara lagenlig.”

De första skannrarna användes på Heathrows och Manchesters flygplatser den 3 februari efter Umar Farouk Abdul Mutallabs misslyckade försök att spränga ett jetflygplan på väg till Detroit på juldagen.

Strax efter 11 septemberkatastrofen ordnades akut tillfälliga säkerhetsåtgärder omedelbart på flygplatserna. Dessa utökades och specificerades därefter och inkluderar nu:

* slumpmässig kontroll av handbagage på flygningar till USA eller Kanada innan eller omedelbart efter check-in.

* ytterligare kontroll manuellt av passagerare och deras handbagage vid ankomsten till zonen där endast passagerare har tillträde, samt en andra kontroll vid gaten till flygningar med destination USA och Kanada.

* en utökad lista på produkter som inte kan tas till passagerarzonen eller ombord på flygplanet.

* screening eller genomsökning av konsumentvaror vid ankomsten till passagerarzonen.

* vakter stationerade inom passagerarzonen för flygplan som avgår till USA eller Kanada.

* ökad rörlig patrullering inom passagerarzonen.

Kommissionens agerande kommer dagarna efter att en fatwa (islamiskt religiöst utslag) utfärdades av ett råd bestående av tio lärda med anknytning till Islamic Society of North America. Fatwan slår fast att kroppsskanning skulle bryta mot islamiska regler om blygsel.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29895/