Flygplan drivna med bränsleceller utvecklas
En bensinstation med vätgas i Berlin. Teknologin för vätgas som bränsle samt lagring av vätgas har utvecklats vilket gör att visionen om vätgasfordon håller på att bli verklighet. (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)


Ett nytt EU-finansierat projekt har startats för att skapa det första större flygplanet helt utan elektricitet.

Projektet, som har fått 2,9 miljoner euro i stöd från EU, har utformats med avsikten att begränsa den globala uppvärmningen genom att använda bränslecellteknik för drift av flygplan samt lagring av vätgas.

– Tekniken med vätgas och bränsleceller har nu nått den punkt där det kan utnyttjas för att initiera en ny era inom drivsystem för lätta flygplan och mindre pendlarflygplan, enligt samordnaren för projektet, Romeo Giulio, som också är professor inom flygplansdesign och rymdteknik på Turins polytekniska universitet.

Tekniken kommer också användas för att ersätta eller förbättra de elektriska systemen ombord.

Användning av bränslecellteknologi kommer att innebära lägre utsläpp av växthusgaser liksom mindre buller. Dessa egenskaper ses som viktiga för pendlarflygplan, som vanligtvis startar och landar i stadsområden.

Start och landning utan att överträda bullernormerna kommer också att göra det möjligt att använda flygplatserna sent på natten, då bullerkraven är som hårdast.

Bränslecellsystemet kommer att installeras i utvalda flygplan, vilka kommer att flygas och testas för att se om tekniken kan tillämpas på andra flygplan i framtiden.

Projektet kommer att pågå i tre år varefter resultaten från projektet kommer att presenteras.

Översatt av Anders Rastin från originalartikel på engelska.