Flygförbud efter haverirapport


En stor utmattningsspricka i vänster vinge orsakade olyckan med Kustbevakningens flygplan i Falsterbokanalen den 26 oktober då fyra personer miste livet. Flygplanet av typen Casa 212 flög på låg höjd när vingen utan förvarning lossnade.

Haverikommissionen skickar nu ut ett meddelande om resultaten av den tekniska undersökningen till tillsynsmyndigheter över hela världen.

Utredningen visar en omfattande utmattningsspricka i vingens undre bärande konstruktion. Sprickan som från utsidan är dold under en yttre plåt har utvecklats under en längre tid.

Luftfartsstyrelsen utfärdar nu flygförbud för svenska plan av samma typ som olycksplanet.

– Det är väldigt allvarligt och ovanligt att flygplan går sönder på det här sättet. Vad vi kommer att göra från myndigheten är att vi utfärdar ett formellt flygförbud för flygplan som är registrerade i Sverige, säger Magnus Molitor, chef på Luftfartsstyrelsens enhet för luftvärdighetstillstånd.

Förbudet innebär att plan av typen Casa 212 inte får lyfta från svensk mark. Enligt de uppgifter Magnus Molitor har tillhör samtliga Kustbevakningen.

– Vi kommer också att varsko alla andra Casa-ägare, främst genom den Europeiska luftfartsbyrån, EASA. De bör då ta en funderare på om de ska utfärda flygförbud för fler maskiner eller om det här fallet är så specifikt för den svenska användningen av planen, säger Molitor.

Enligt honom har Kustbevakningens användning av planen utmärkt sig genom att de flugit lägre än normalt och att planen därför utsatts för extra stora påfrestningar i form av turbulens och många svängar.

Kustbevakningen beslutade direkt efter olyckan att inte flyga med de andra planen av samma typ.

På grund sprickans storlek och läge blev olycksplanets vinges hållfasthet kraftigt reducerad.

– Ingenting tyder på att piloten fått någon förvarning om vad som höll på att ske, säger Stefan Christensen vid haverikommissionen.

Det var ett ögonblicks verk. Omkring fyra sekunder efter att vingen lossnat slog planet i vattnet. Piloten hade överhuvudtaget ingen chans att påverka skeendet.

I går hittades den andra delen av den så kallade svarta lådan som innehåller viktiga data.

Haverikommissionen kommer att fortsätta sina undersökningar för att bringa klarhet i olycksförloppet.

Stefan Christensen utesluter inte att det kan handla om brister i underhållet av flygplanet.