Flitig och långvarig användning av mobiltelefon ökar risk för hjärntumör
Intensivt och långvarigt mobiltpratande kan öka risken för hjärntumör. Det är dock inte det utan Shanghais bitade vindar som denna kinesiske telefonör skyddar sig. (Foto: LIU JIN/AFP)


En svensk studie visar att de som använt mobil- eller trådlös telefon mycket under tio år löper ökad risk för elakartad hjärntumör. Risken är störst hos dem som pratat i 2 000 timmar eller mer. Enligt forskaren Kjell Hansson Mild ger en timmes samtal per dag under 200 arbetsdagar i tio år, 2000 timmar.

Kjell Hansson Mild är en av forskarna bakom studien som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften International Archives of Occupational and Environmental Health. Studien som är den största i sitt slag genomfördes av Arbetslivsinstitutet och Örebro Universitet. Den omfattar 905 personer i åldrarna 20-80 år, bosatta i Mellansverige och som under åren 1997-2003 diagnostiserades med elakartad hjärntumör. Av de 905 fallen var 85 personer så kallade höganvändare – de började tidigt använda mobil- eller trådlös telefon och har gjort det mycket.

I de fall då mobiltelefon och trådlös hemtelefon sammantaget har använts mer än 2 000 timmar totalt var riskökningen 2,4 ggr. Det är en siffra som i och för sig är liten men ändå tillräckligt stor för att riskökningen är statistiskt säkerställd.

Studien visade att riskökningen är speciellt markant för tumörer på den sida av huvudet som telefonen har använts på. Detta är också att vänta om det finns en effekt av exponeringen för de elektromagnetiska fälten från telefonen, eftersom dessa endast når några centimeter in i huvudet på användaren. Den största riskökningen såg man i den åldersgrupp som börjar användningen före 20 års ålder.

För de godartade tumörerna, och speciellt tumörer på hörselnerven, har också i tidigare studier presenterats signifikanta riskökningar för fall med mer än tio års användning av mobiltelefon.

Försiktighetsåtgärder och rekommendationer
Det krävs ytterligare forskning och uppföljning av dem som använder sin mobil mycket varje dag och har gjort så en längre tid. Forskarna Kjell Hansson Mild och Lennart Hardell konstaterar i sin rapport att resultaten pekar på en verklig riskökning vid intensivt långvarigt bruk. Därför bör vi vidta försiktighetsåtgärder.

Först och främst bör så kallad handsfree- eller blue-toothutrustning användas så ofta det är möjligt. Bäst är att välja en telefon med lägst exponering mot huvudet – lägst SAR-värde. I övrigt rekommenderas att samtalen hålls så korta som möjligt och att telefonen används på platser där täckningen är god, eftersom telefonen då sänder med lägre effekt än vid dåliga täckningsförhållanden. Dessa råd är speciellt viktiga för de yngre eftersom de kan vara känsligare än vuxna och kommer att ha en mycket längre livstidsexponering.

– Det här är varken en larmrapport eller uttryck för en folkepidemi, understryker Kjell Hansson Mild i pressmeddelandet från Arbetslivsinstitutet och fortsätter:

– Det ger dock anledning att mana till försiktighet vid användning av trådlösa telefoner. Använd handsfree och undvik trådlöst när du kan. Skräcken är tonåringen som ligger i sängen och pratar i sin mobil i timtal.

Referens: Lennart Hardell, Kjell Hansson Mild and Michael Carlberg. Pooled analyses of two case-control studies on use of cellular and cordless telephones and the risk for
malignant brain tumours diagnosed in 1997-2003. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2006, DOI 10.1007/s00420-006-0088-5.