Flera nya initiativ under klimatmötets första dag
Havsnivåhöjning är ett av många hot mot vår planet som klimatmötet COP21 i Paris ska försöka hitta lösningar på. Bilden är från en aktivitet i Los Angeles 29 november. (Foto: Mark Ralston /AFP/Getty Image)


Klimatmötets första dag samlade världens ledare och nyckelpersoner för att börja hitta lösningar på klimatförändringarna och bygga en hållbar framtid. Flera nya initiativ och mer fondmedel lanserades under öppningsdagen av COP21.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon talade om att tre av fyra humanitära naturkatastrofer är klimatrelaterade. Pressen på världens ekosystem, mat- och vattenförsörjning ökar ständigt. De som drabbas värst är de fattiga, småjordbrukare, fiskare och ursprungsbefolkningar, skriver FN i en rapport.

Ban Ki-moon och FN lanserade det nya initiativet ”Anticipate, Absorb, Reshape”, som ska hjälpa världens fattigaste länder att minska klimatriskerna. Det ska bidra till att tillgodose behoven hos de närmare 634 miljoner människor, en tiondel av världens befolkning, som lever i riskområden nära kusterna och i områden som riskerar att drabbas av torka och översvämningar.

Indien och Frankrike lanserade en satsning på solenergi, International Solar Alliance, som generalsekreteraren sade skulle göra det möjligt för solrika utvecklingsländer, att ta tillvara en riklig och kostnadsfri naturresurs. Solenergi har en stor potential för att minska fattigdom och begränsa utsläpp av växthusgaser.

Goda möjligheter att sänka utsläppen av växthusgaser enligt FN:s nya rapport

Ban Ki-moon räknar med att de utvecklade länderna ska samarbeta med Solar Alliance, hjälpa till att bygga upp kapaciteten och ge teknisk och finansiell hjälp.

Elva länder (Kanada, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Irland, Italien, Storbritannien och USA) gav redan på klimatmötets första dag, ett löfte om 250 miljoner dollar extra till en klimatfond för de minst utvecklade länderna.

FN:s särskilda sändebud för klimatförändringar Mary Robinson, sade att dagens klimatförändringar kräver en aldrig tidigare skådad internationell solidaritet och samarbete. Det handlar inte bara om pengar, det handlar om att hjälpa miljontals människor i hela världen, och de utvecklade länderna visar vägen till klimatlösningar.

Världsbanken meddelade att de tillsammans med Sverige, Tyskland, Norge och Schweiz ska inrätta ett initiativ värt 500 miljoner för att hitta storskaliga lösningar att minska utsläppen av växthusgaser i utvecklingsländer.

Tjugo utvecklade länder lanserade ”Mission Innovation” ett åtagande som kraftigt ska öka offentliga och privata energiinnovationer för att skapa ren energi globalt.

Flera ledare från stora skogsländer gick också samman under öppningsdagen. Skogar erkändes idag som en viktig del av klimatlösningen.

WWF vill samla entreprenörer för att rädda klimatet