Flera distrikt tveksamma till Sahlin
Mona Sahlin (H) (Foto: AFP/Gerard Cerles)


Stödet för Mona Sahlin som ny partiledare är svagt i de socialdemokratiska partidistrikten. Av 24 distrikt är 14 tveksamma henne. I fyra distrikt har hon fullt stöd. Det framgår av uppgifter till valberedningen.

Fullt stöd har Sahlin i fyra partidistrikt medan åtta uppges acceptera henne. Starkast stöd har hon i sitt eget distrikt, Stockholms län.

Mona Sahlin har varken sagt ja eller nej till partiledarposten. Hon lät i veckan hälsa via sin pressekreterare att hon inte har några kommentarer utan hänvisar till valberedningen.

Efter en ovanligt öppen process, där partidistrikten öppet redovisat sina favoriter, har processen nu övergått i ett mer slutet skede.

I januari-februari ska valberedningen föreslå en kandidat, som sedan väljs på extrakongressen i mitten av mars.