Fler unga har fått jobb
Fler av Arbetsförmedlingens registrerade arbetssökanden har hittat sysselsättning, enligt SCB. (Foto: Arbetsförmedlingen/ Studio CA)


Antalet arbetslösa har minskat under det tredje kvartalet, visar ny statistik från SCB, och största minskningen ses bland unga.

Främst märks den minskade arbetslösheten bland unga kvinnor. Till kategorin ”unga arbetslösa” räknas personer mellan 15-24 år som registrerat sig som arbetssökande. Idag söker 110 000 unga jobb. 102 000 av dem varken studerar eller arbetar.

Jämfört med samma tid förra året har ungdomsarbetslösheten minskat med 2,1 procentenheter.

Totala antalet arbetssökande i Sverige har minskat med 0,7 procentenheter, vilket motsvarar 46 000 nya jobb. Antalet arbetssökande är nu 345 000 personer, eller 6,5 procent av befolkningen mellan 15-74 år. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma tid i fjol.

Ungdomsarbetslösheten minskar i landet