Fler positiva till lag om civilkurage


För två år sedan genomfördes en opinionsundersökning för att ta reda på vilka attityder människor i Sverige har till en civilkuragelag. Resultatet visade att 52 procent var positiva. En ny undersökning genomfördes nyligen och nu blev antalet positiva 66 procent.

– Vi är övertygade om att en lag som tydligt säger att du är skyldig att hjälpa din medmänniska skulle bidra till att fler både kände och vågade ta sitt ansvar. I längden tror vi att det skulle leda till en attitydförändring och ett bättre samhällsklimat.

Det säger Inger Davidson och Peter Althin, kristdemokraterna, som låtit genomföra undersökningen. De säger också i ett pressmeddelande:

– Det finns förstås en mängd situationer som en civilkuragelag skulle kunna omfatta. Ingen ska behöva utsätta sitt eget liv eller sin hälsa för fara, men var och en ska vara skyldig att agera utifrån sin egen personliga förmåga.