Fler och fler 100-åringar i riket


Om du fyller 100 år i Sverige, får du ett gratulationstelegram från det svenska kungaparet på din födelsedag.

Vid ett möte om svensk äldrevård påpekade den svenske kungen som deltog i mötet, att sedan han blev kung har dessa telegram ökat ganska markant. På mötet deltog också läkarstudenten Åsa Marmstål som fick idén att göra en studie på detta.

Studien visade att gruppen 100-åringar hade blivit mer än tio gånger större sedan 1970. I landet finns nu omkring 1 500 personer som är 100 år eller äldre.

För ett tag sedan publicerades i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet en studie som tyska och danska forskare gjort. De menar att hälften av dagens barn i den rikare delen av världen kommer att bli minst 100 år gamla.

Under 1900-talet har medellivslängden i de rikare länderna ökat med cirka 30 år och de äldre har blivit friskare än de var för 40-50 år sedan. 

Docenten Christer Nilsson på Universitetssjukhuset i Lund sade till Sveriges Radio i oktober om den ökade medellivslängden:
– Den viktigaste faktorn för att människors livslängd har ökat är att vi har fått rent vatten, högre levnadsstandard och bättre nutrition under barnåren.

Gustaf Palmstierna, som fyllde 100 år i mars, sade till Sveriges Radio på juldagen att han tror det beror på generna.
– Men jag har varit försiktig, jag har aldrig rökt, men en och annan snaps har jag tagit i mina dar, och inte så få heller. Vill du höra hur jag låter när jag sjunger en snapsvisa?