Fler män än kvinnor överviktiga


Invånarna i Sverige har blivit en centimeter längre visar SCB:s ”Undersökningar om levnadsförhållanden”. Den säger också att vi i genomsnitt har blivit fem kilo tyngre jämfört med hur vi var i slutet av 1980-talet.

Vad värre är, vi stoppar i oss alldeles för mycket, vilket har lett till att varannan man nu är överviktig eller fet, medan detsamma gäller för fyra av tio kvinnor. Den främsta orsaken till detta, enligt undersökningen, är en förändrad livsstil.

Ändå har motionsvanorna ökat sedan slutet på 1980-talet i alla åldersgrupper. Forskning tyder på, skriver SCB, att det inte räcker med att träna några gånger i veckan för att föra ett hälsosamt liv. Överhuvudtaget så måste vi röra på oss mer utöver den  motionen.

Som ses i tabellen nedan, verkar det som om de unga rör på sig mer. Men realiteten bakom de två staplarna i SCB:s undersökning visar att andelen överviktiga eller feta av båda könen i den här åldersklassen 16-19 år har dubblerats sedan slutet av 1980-talet.

Andel överviktiga eller feta efter ålder och kön 2010/11, procent

Det finns ett mått, BMI, Body Mass Index som jämför vikt i förhållande till längd. Ta din längd x din längd i meter. Ta nu din vikt i kilo dividerat med den framräknade summan.

WHO har angett följande gränsvärden:

Undervikt             – 18,49

Normalvikt 18,50 – 24,99

Övervikt     25,00 – 29,99

Fetma         30,00 –

Källa: SCB