Fler mål avgörs i Sveriges Domstolar
Domstolsverket inrättades år 1975 och har huvudsaklig placering i Jönköping. Det finns mindre lokalkontor i Levins villa i Stockholm (byggnaden på bilden), i Göteborg och i Malmö. (Foto: Ankara/ Wikipedia)


En effektivisering av Sveriges Domstolar ledde till att fler mål avverkades i fjol än föregående år.

Målavverkningen har ökat vid såväl hovrätterna som Högsta Domstolen, men det är tingsrätterna som står för det största ökningen. Tingsrätterna avverkade nära sju procent fler mål i fjol än föregående år. 

– Det är glädjande att avverkningstakten fortsätter att öka för dessa domstolar. Det är ett tydligt bevis på att arbetet med att utveckla och effektivisera domstolarnas verksamhet ger effekt, säger Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad i ett pressmeddelande.

Vid förvaltningsrätterna såg man dock en minskning av antalet avverkade mål förra året. Där genomförde man en betydande organisationsförändring, vilket tagit både tid och kraft.

– Men man kan på goda grunder anta att denna sammanläggning kommer att innebära stora effektivitetsvinster framöver, när organisationerna väl har satt sig, säger Barbro Thorblad i pressmeddelandet.

Den sammanlagda siffran för antalet avverkade mål i Sveriges Domstolar var 370 635 mål 2010, jämfört med 363 221 mål 2009. 

Antalet inkomna mål till tingsrätter, hovrätter och förvaltningsrätter ökade dessutom med drygt tre procent under 2010, vilket motsvarar 11 000 mål. Till tingsrätter och hovrätter var det fler brotts- och tvistemål som kom in, medan ett stort antal fler socialförsäkringsmål inkom till förvaltningsrätterna, meddelar Domstolsverket.