Fler kraftiga jordbävningar förutspås för Haiti och Dominikanska republiken
En man vandrar bland rasmassor i Port-au-Prince två dagar efter den förödande jordbävningen den 12 januari 2010. En seismologisk studie visar att området bör förbereda sig på ännu ett storskalv. (Foto: Juan Barreto /AFP/Getty Images)


Ön Hispaniola, som utgörs av länderna Haiti och Dominikanska republiken, kan snart komma att drabbas av en period med kraftiga jordbävningar, i klass med den som förstörde delar av Port-au-Prince och intilliggande områden för två år sedan, enligt en rapport från det amerikanska lantmäteriverket (USGS).

Seismologen William Bakun på det amerikanska lantmäteriverket (USGS), som tillbringat de senaste två åren med att studera regionen, menar att fler skalv av liknande magnitud kommer att inträffa den närmsta framtiden. I sin 58-sidiga rapport som sammanställts för tidskriften Bulletin of the Seismological Society of America, pekar Bakun på områdets cykliska historia när det gäller seismisk aktivitet.

”Jordbävningen på Haiti kan vara början på en ny cykel av stora jordbävningar längs Enriquillo-förkastningen efter 240 års inaktivitet,” sade han, syftande på den förkastningsspricka som ligger under Hispaniola. Systemet ”tycks vara seismiskt aktivt; Haiti och Dominikanska republiken bör förbereda sig på framtida förödande jordbävningar där,” enligt Bakun.

Bakun och hans team noterade att ett antal kraftiga skalv på mellan 6,6 och 7,5 drabbade förkastningen från år 1701 till 1770. De fann inga bevis på betydande jordbävningar under de 200 år som följde, fram till 2010.

”7,0-skalvet som drabbade Haiti den 12 januari 2010 ödelade Port-au-Prince, till stor del för att staden inte var förberedd. Södra Haiti hade varit seismiskt inaktivt så länge någon kan minnas”.

Seismologerna använde bevarade historier från flera europeiska och afrikanska nybyggare på den karibiska ön för att få information om skalvens intensitet, läge och andra aspekter.

De upptäckte att den serie förödande jordbävningar som drabbade Haiti på 1700-talet började den 9 november 1701, och epicentret låg mycket nära det för jordbävningen 2010.

Bakun påpekade att de förkastningssprickor som ligger under San Francisco-bukten och området runt den i Kalifornien har upplevt en liknande cykel av seismisk aktivitet, med perioder av intensiv aktivitet som följs av en period med relativt lugn.

Under de senaste veckorna har flera små till måttliga skalv drabbat Dominikanska republiken, men inga skador på varken personer eller byggnader har rapporterats.

I Januari 2010 dödade den stora jordbävningen med magnitud på 7,0 minst 300 000 personer och gjorde mer än en miljon hemlösa. FN beräknar att 500 000 haitier fortfarande är hemlösa och att många ännu bor i tält i staden, så en ny massiv jordbävning skulle kunna bli katastrofal.

”Byggmaterial och metoder på Hispaniola har sannolikt varit undermåliga både nyligen och längre tillbaka,” står det i rapporten. Vidare sägs att skalvet i januari 2010 skadade Port-au-Prince så allvarligt ”eftersom många byggnadsstrukturer var sårbara för även måttliga skalv.”

Rapporten noterade dock att de välkonstruerade byggnaderna i huvudstaden inte skadades av jordbävningen.

Översatt från engelska.