Fler jordbävningar har drabbat södra Chile


Ytterligare en jordbävning med magnituden 5,9 drabbade Chiles kust på fredagskvällen (lokal tid) enligt United States Geological Survey. Ett skalv med magnituden 6,8 skedde cirka fyra timmar tidigare strax utanför kusten.

Det andra skalvet var beläget sydväst om det första och hade sitt centrum på drygt 19 kilometers djup, cirka 5,6 mil sydväst om Conception och cirka 48 mil söder om Santiago .

USGS registrerade också två mindre skalv däremellan – ett som mätte 4,8 omkring sex på kvällen lokal tid och 45 minuter senare ett skalv som mätte 5,3 på Richterskalan, alla i Bio-Bio regionen.

Det finns inga rapporter om några olycksoffer eller skador, enligt ABC News.

Det är samma område i Chile som drabbades av jordbävningen och den efterföljande tsunamin i februari 2010, då fler än 500 människor dog och 200 000 blev hemlösa.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/51109/