Fler har dömts för våldsbrott
Fler personer döms till fängelse för grova brott, enligt åklagarmyndighetens rapport. (Foto: Pia Hansen/Åklagarmyndigheter)


Andelen personer som döms till fängelse har ökat för de flesta brottstyper, men den genomsnittliga strafftiden har minskat något utom för grovt rån, enligt en rapport som åklagarmyndigheten överlämnade till regeringen igår.

– Rapporten bekräftar i rätt stor utsträckning den bild som man allmänt har haft om hur påföljdssystemet har sett ut på våldsområdet, säger Fredrik Wersäll, riksåklagare på en webbutsänd presskonferens i går.

Syftet med undersökningen är att regeringen vill skapa kunskap om domstolspraxis i fråga om våldsbrott. Domslut under åren 2000 och 2005 har använts som underlag, och barn under 18 ingår inte i studien.

Vid grova brott var återfall vanligt; för grov misshandel och grovt rån var det över 65 procent. Kvinnofridskränkning och förmildrande omständigheter gav kortare straff. Ungdomar mellan 18 och 21 år fick lindrigare straff.

– Kvinnor får oftare villkorlig dom och skyddstillsyn och mer sällan fängelsestraff om det inte handlar om rån, säger överåklagare Lisbeth Johansson.

Misshandeln inom parrelationer hade minskat, men på allmän plats hade den ökat. Trots det kan man inte dra slutsatsen att kvinnomisshandeln minskat.

 Det finns tecken som tyder på att den typen av misshandelsbrott numera bedöms som grov kvinnofridskränkning eller kvinnofridskräning, förklarade Karin Jungerfelt, projektledare för undersökningen.

Regeringen beslutade den 29 mars i år om riktlinjer till en annan utredning som bland annat ska granska och förändra strafflagstiftningen så att påföljder för allvarliga våldsbrott skärps.

Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2008, enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet.